خاص ترین ،زیباترین و عجیب ترین ماشین عروس جهان + عکس

0

دوست داشتی ماشین عروس شما این ماشین بود ؟

 متن کارت عروسی ماشین عروس ایرانی گرانترین ماشین عروس کارت عروسی بهترین ماشین عروس

خدا هدیه ای به آدم داد
و مهر حوا را به دل او انداخت
باید آسمان را آذین می بست
ستاره ها را برق می انداخت
خدا لبخند زد
تنهایی فقط زیبنده خودش بود!

متن کارت عروسی ماشین عروس ایرانی گرانترین ماشین عروس کارت عروسی بهترین ماشین عروس

آری آغاز دوست داشتن است

گر چه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

متن کارت عروسی ماشین عروس ایرانی گرانترین ماشین عروس کارت عروسی بهترین ماشین عروس

ای از عشق پاک من همیشه مست

من تو را آسان نیاوردم بدست

بارها این کودک احساس من

زیر باران های اشک من نشست

من تو را آسان نیاوردم بدست

  متن کارت عروسی ماشین عروس ایرانی گرانترین ماشین عروس کارت عروسی بهترین ماشین عروس

عشق بهانه آغاز بود آغاز قشنگترین صبحدمان زندگی
عشق بهانه سبز با هم زیستن بود
و اینک وصال…
بارش خوشبختی است بر آشیان عاشق ترین دستها

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ