دانشمندان روسی اکسیر جوانی را کشف کردند

0

پژوهشگران روسی می گویند موفق به ساخت نمونه هایی از اکسیر جوانی از میکروارگانیسم های موجود در یخبندان های دائمی شده اند که تاثیر قطعی بر موش های آزمایشگاهی داشته است.

ویکتور چرنیافسکی پژوهشگر برجسته علوم زیستی و پزشکی روسیه در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس جزییات این دستاورد را که هنوز مراحل آزمایشگاهی و حیوانی خود را می گذراند، اعلام کرد.

اکسیر جوانی Elixir of Youth

وی گفت: گروهی از متخصصان تمرکز خود را روی ساخت اکسیر جوانی جاودان برای انسان متمرکز کرده اند که پایه آن می تواند میکروارگانیسم های کشف شده در یخبندان دائمی باشد.

وی افزود: متخصصان در شرایط یخبندان دائمی توانسته اند در باقیمانده مغز ماموت (یخ زده ای به نام) یوکاگیر تجمع زیادی از باکتری های هوازی زنده را کشف کنند که بعد از فرآیندهای صورت گرفته و تزریق، جهش کیفیت زندگی موش های آزمایشگاهی را باعث شد.

به گفته چرنیافسکی، باکتری تزریق شده، شرایط موش های دریافت کننده را تغییر داده است، به گونه ای که آنها حتی می توانند در دوران پیری زادآوری کنند ولی باید این موضوع بررسی شود که این باکتری می تواند بر انسان نیز تاثیر جوان کننده داشته باشد یا نه.

وی افزود: چهار درجه زیر صفر بهترین دما برای زندگی این باکتری های ۲۰ تا ۴۰ هزار ساله است.

Russian Scientists Find Ancient Bacteria That Can Lead to Elixir of Youth

اکسیر جوانی Elixir of Youth

A group of Russian scientists discovered an ancient strain of bacteria deep in the Siberian permafrost that could lead to the development of organisms capable of destroying petroleum molecules, turning them into water, and rejuvenating the overall health of living beings, similar to “the elixir of life.”

If properly developed, the discovery could lead to a breakthrough in environmental protection, as with the help of the ancient bacteria scientists will clean up oil spills and dangerous chemical leaks by simply turning them into water, Viktor Cherniavskiy, a renowned Russian doctor and epidemiologist, told Sputnik.

There are three different strains of bacteria that were found in the permafrost. The first one is loosely called “the petroleum destroyer,” for its ability to break apart petroleum molecules, turning them into water. The second strain is capable of eliminating cellulose molecules. This could help scientists get rid of a great deal of urban and industrial garbage. And the third strain has shown to significantly boost the overall health of living beings.The bacteria dates back to over 18,000 years, and was found in the permafrost along with the remains of a woolly mammoth in Russia’s Republic of Yakutia. When the ancient strains of bacteria were discovered, after a thorough scientific research group of about 10 scientists from several Siberian cities found out that the ancient microorganisms had the potential to change the world, Cherniavsky said.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ