شایعات و شنیده های بورس “وایران ، وغدیر ، پارسان ، گروه سیمانی ، فارس ، شاراک ، جم ” ۴ مهر ۹۲

0

برخی شنیده ها حاکی از این است که نماد وغدیر فروشنده سنگین در نماد پارسان است و در مقابل برخی حقوقی ها خریدار سنگین در این نماد هستند.

شنیده شده کاهش نرخ خوراک مایع و افزایش تخفیف ۵ درصدی به ۱۰ درصد طی دو ماه آینده، برای سهامی چون فارس و شاراک و جم می تواند به جهش سودآوری این شرکتها بیانجامد. صف خرید سنگین فارس در این راستا ارزیابی میشود.

شنیده شده لیزینگ ایران با عدم افزایش سرمایه به بازار بر می گردد و قصد تعدیل مثبت ۳۰ درصدی سود خود را از ۵۰۰ ریال به ۶۵۰ ریال در آینده نزدیک دارد پایین بودن نسبت قیمت بر درآمد در این سهم نیز آنرا برای خرید و نگهداری جذاب کرده است.

برخی شنیده ها پیرامون گزارش های ۶ ماهه گروه سیمانی بالاخص ستران وسفارس،اکثر نمادهای سیمانی را پر اقبال ساخته است.همچنین شایاتی نیز از احتمال تعدیل مثبت قریب الوقوع وبشهر، فایرا، وبوعلی، رانفور، وسپه، جم، واحیاء، پارسان،خپویش،سفارس،ستران،ولیز…به گوش می رسد.که هنوز در سایت کدال انعکاس نیافته است.

شاخص کل در حال حاضر با ۶۸ واحد افزایش درکانال ۶۳ هزار واحدی قرار دارد ونبرد سختی را برای حفظ کانال مزبور در مقابل فشار فروشندگان از خود به نمایش گذاشته است.

نمابورس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ