شایعات و شنیده های بورس ” سفارس ، سیلام ، سهگمت ، ستران ، واحیا ” ( ۶مهر ۹۲ )

0

گفته شده ارزش جایگزینی هر سهم سفارس با توجه به مالکیت مستقیم و غیر مستقیم این شرکت هلدینگ سیمانی در چندین شرکت سیمانی دیگر، به مرز ۲۰۰۰ تومان به ازای هر سهم رسیده و خالص ارزش داراییهای هر سهم نیز به بیش از ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. با این حساب، با توجه به در نظر داشتن ۸۰ درصد از ناو سهم برای کشف ارزش ذاتی، سطوح ارزندگی سهم در حدود ۴۰۰ تومان بدست می آید.

شنیده شده بدنبال افزایش فروش صادراتی در نمادهایی چون سیلام و سهگمت و تعدیل مثبت قریب الوقوع درآمد این دو شرکت از زیر مجموعه های ستران، سیمان تهران نیز در نظر دارد سود تلفیقی سالجاری را با ۱۵۰ ریال افزایش از ۸۵۰ ریال فعلی به ۱۰۰۰ ریال به ازای هر سهم تعدیل نماید.

شنیده شده آغاز بهره برداری از معدن پلاسری سنگان توسط صنایع و معادن احیا سپاهان با نماد واحیا و توان استخراج ۵ میلیون تن سنگ آهن عیار بالا و قابلیت تعدیل سود هر سهم از ۵۰۷ ریال اعلامی به ۱۰۰۰ ریال در پایان سال مالی جاری این شرکت وجود دارد

قیمت سهام : ۱۳۹۲/۰۷/۰۶

سفارس : ۲,۹۰۸

سیلام : ۶,۷۶۵

سهگمت : ۷,۲۳۵

ستران : ۴,۹۰۲

واحیا : ۳,۵۱۹

نمابورس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ