شایعات و شنیده های بورس “وتوسم ، پکرمان ، وبانک ” ۱۰ مهر ۹۲

0

شنیده شده در پی افزایش سودآوری شرکت های زیر مجموعه وتوسم ، خالص ارزش دارایی های این سهم به بیش از ۳۸۰ تومان افزایش یافته و از دیگر سو با توجه به تعدیل مثبت شرکت های زیر مجموعه، امکان افزایش سود هر سهم تا ۷۹۳ ریال فراهم گشته است

اخباری تأیید نشده از افزایش ۱۰۰ درصدی سود هر سهم پکرمان از ۷۹۹ ریال به ۱۶۰۰ ریال طی دو مرحله در گزارش ۶ و ۱۲ ماهه شنیده می شود.

گفته شده افزایش خالص ارزش دارایی های هر سهم وبانک تا ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته که بیشتر از هر چیز مدیون رشد قیمتی شاراک بوده است لذا امکان دستیابی به سود ۱۰۰۰ ریالی این سهم در سال مالی جاری امکانپذیر است و قابلیت رشد قیمتی آن در بازار وجود دارد

بر اساس آخرین خبرهای رسیده و شایعات منتشر شده در بازار شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی قرار است ساختمانش را که در خیابان برزیل واقع شده است بفروشد. در همین راستا خبرهای دیگری نیز منتشر شده که از احتمال تهاتر کردن این ساختمان با سرمایه گذار بانک ملی حکایت دارد که در ازاء بدهی توسعه ملی به بانک ملی صورت خواهد گرفت.

قیمت سهام : ۱۰/۰۷/۱۳۹۲

وتوسم : ۲,۲۵۱

پکرمان : ۷,۸۹۵

وبانک : ۵,۳۳۵

نمابورس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ