جدول قیمت انواع خودروهای داخلی (۱۰ مهر ۹۲)

0

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وانت باردو .سپر جدید (cop)

۱۱,۳۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۷۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop)

۱۱,۷۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۱۰,۰۰۰

وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۲,۸۲۰,۰۰۰

وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop)

۱۳,۶۵۰,۰۰۰

۱۴,۳۲۰,۰۰۰

سمند SE

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۸,۶۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۶,۷۰۵,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF7

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF7 بدون مالتی پلکس

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۲۸۰,۰۰۰

سمند EF7 مالتی پلکس

۲۷,۳۰۰,۰۰۰

۲۴,۵۳۰,۰۰۰

سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴

۲۷,۹۸۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۹۵,۰۰۰

پژو GLX 405 یورو ۴

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX 405 موتور TU5

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۲,۹۰۰,۰۰۰

پژو پارس LX موتور TU5

۳۶,۹۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۲,۱۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۲

۳۳,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۵

۳۵,۹۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶ . تیپ ۶

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ

۳۵,۶۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

رانا TU5

۳۰,۶۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

رانا LX . TU5

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۸۰۰

تندر E1

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2

۳۴,۷۰۰,۰۰۰

رنو تندر E2 دوگانه سوز

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E2 تک ایربگ

۴۴,۹۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۳۶,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول

۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پراید ۱۳۲ SE

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ LE

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SX

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۵,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SX

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۷,۱۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ EX

۱۷,۳۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ LE

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SX

۱۶,۸۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL 131

۱۵,۰۵۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL 131 گازسوز

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

پراید SX 131

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

پراید SE 131

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

پراید LE 131

۱۵,۶۵۰,۰۰۰

پراید LE 131 گازسوز

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید EX 131

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

پراید EX 131 گازسوز

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

تیبا EX

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تیبا SX یورو ۴

۲۰,۴۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۶۰,۰۰۰

ریو مدل ۹۰ . صفر

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت نیسان . ABS . تاخوگراف

۲۲,۸۰۰,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف

۲۳,۷۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل . ABS . کولر

۲۴,۶۰۰,۰۰۰

۲۶,۳۲۰,۰۰۰

وانت شوکا

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۹۱۰,۰۰۰

زانتیا . مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۴۰,۰۰۰

سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مورانو ۲۰۱۲

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ماکسیما . مولتی مدیا

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۳۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار

۸۷,۰۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۶,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۲۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

رنو تندر E2

۳۵,۷۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۱۰,۰۰۰

رنو تندر E2 آپشن دار

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

پارس تندر . اتاق جدید

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۳۰,۰۰۰

رنو تندر E1 یورو ۴

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

هیوندای آوانته اتوماتیک

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۵۲۰ آی

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۹۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

۳۵,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۶۰,۰۰۰

جک J5

۴۷,۵۰۰,۰۰۰

۴۶,۹۰۰,۰۰۰

لیفان X60

۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۰۰,۰۰۰

لوبو

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار

۹۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا۳ با موتور ۱.۶

۸۰,۵۰۰,۰۰۰

مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۲,۵۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۲۹,۷۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۰,۸۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۵,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل

۶۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل

۶۸,۰۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

MVM 110 چهار سیلندر

۱۹,۱۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک

۲۴,۲۰۰,۰۰۰

MVM 110 سه سیلندر

۱۷,۹۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM 530

۳۷,۹۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 هاچ بک

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM 315 صندوقدار

۳۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X33

۶۰,۳۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

جنتو . دنده اتوماتیک

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ویرا

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

گک گونو – G5

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار ( تومان )

قیمت کارخانه ( تومان )

وینگل ۳ دو کابین

۵۷,۰۰۰,۰۰۰

وینگل ۵ دو کابین

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

هاوال H6

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ