ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

نظرات شما ( 3 )
  1. سان می گوید

    خدایا خودت کمک مان کن تا گرفتار مسائل غیر منطقی نشویم.

  2. مریم می گوید

    فتبارک الله احسن الخالقین

  3. مهدی می گوید

    دروغ و توهم هم حدی داره، این چیزها به جز اشتباه بودن نوعی گناه و حرام هستند، چرا با دروغ و صحنه سازی بخواهیم حقانیت امام حسین را ثابت کنیم؟ آیا این اشتباه نیست؟ آیا زشت نیست؟ اگر خود اباعبدالله بود به ما چه می گفت؟ می گفت من شهید شدم تا شما این چیزها را باور کنید؟