شایعات و شنیده های بورس ” پتروشیمی خراسان ” ۲۲ مهر ۹۲

0

شنیده شده بزودی نماد معاملاتی پتروشیمی خراسان باز خواهد شد گویا خراسان سود سالجاری هر سهم را از ۱۶۱۰ ریال به ۲۱۰۰ ریال افزایش داده و از طرفی نرخ خوراک گازی مصرفی خود را معادل ۱۰ سنت یعنی ۲۵۰۰ ریال درهرمترمکعب در نظر گرفته است.

نمابورس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ