آیا رعد و برق دیشب نماز آیات داشت؟

0
زمانی که رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در آسمان پدیدار شود در صورتی که بیشتر مردم بترسند، بنا بر احتیاط واجب باید برای اینها هم نماز آیات بخوانند.

یکی از واجبات دین ادای نماز آیات می باشد. توجه به زمان خواندن این نماز همچون دیگر واجبات ضروری است و کوتاهی در ادای نماز آیات معصیت به حساب خواهد آمد.

برج میلاد اخبار تهران احکام نماز
نماز آیات  به واسطه چهار چیز واجب می شود:
اول: گرفتن خورشید.
دوم: گرفتن ماه، اگر چه مقدار کمی از آنها گرفته شود و کسی هم از آن نترسد.
سوم: زلزله، اگر چه کسی هم نترسد.
چهارم: رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها در صورتی که بیشتر مردم بترسند، که بنا بر احتیاط واجب باید برای اینها هم نماز آیات بخوانند.

وقوع رعد و برق و باد و باران و ریزش برف و تگرگ در بخش های مختلف تهران آب و هوایی متفاوت را در تهران به وجود آورد.  تشخیص شرایط جوی که شرایط وجوب نماز آیات، در هر زمانی پدیدار گشته است یا خیر به عهده مکلف می باشد.

ذکر این نکته نیز ضروری است موقعی که زلزله و رعد و برق و مانند اینها اتفاق می افتد، انسان باید فورا نماز آیات را بخواند و اگر نخواند معصیت کرده و تا آخر عمر بر او واجب است و هر وقت بخواند ادا است .

منبع: فرهنگ نیوز
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ