لطفا با جنبه ها وارد شوند (۱)

0

باجنبه های این هفته رو از شهر گل و بلبل، شیراز همیشه بهار شروع کردم و در برگشت چشمان به جمال قطاری چینی افتاد، از بودجه و اقتصاد گفتیم تا تبلیغات به موقع نامزدهای نمایندگی در انتها نمک نمکدان فتو طنزی مان را بر سر شهردار همیشه خندان تهران ریختیم.

فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز

فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز


جلسه شورای شهر و بحث داغ بودجه

فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز

فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز

فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز


فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز

فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز

فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز


 نشست آموزشی_اجرایی مشترک مسئولان ارتقای سلامت و مقابله با فساد دستگاه های اجرایی

فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز

در میانه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
 

فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز

تبلیغات به موقع نامزدها؛ الان استداندار مشکل رو حلش کن

فتو طنز عکس طنز عکس خنده دار طنز سیاسی جدید روز

منبع : باشگاه خبرنگاران
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ