آرشیو دسته بندی

محسن رضایی

پیش بینی محسن رضایی درست از آب درآمد

در روزهای پیش از بازی حساس ایران و قطر خبرنگار تلویزیون به سراغ کاندیداهای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری رفت و از آنان خواست که نتیجه بازی ایران و قطر را پیش بینی کنند. در بین کاندیداها محسن رضایی از جمله کسانی بود که ضمن پیش…

با امکانات موجود کشور می‌توان ۵۰۰ میلیون نفر را اداره کرد

محسن رضایی امروز در جمع مردم مراغه در هتل مراغه افزود: در فدرال اقتصادی که در دولت من اجرا خواهد شد ثروت‌های ملی و اعتبارات در قالب فدرال اقتصادی به نسبت مساوی تقسیم خواهد شد. وی افزود: روی طرح من برای اجرای فدرال اقتصادی 20 سال است که با…

درآمد هر ایرانی از نظر یک نامزد

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: با مقدار و حجم کار زیربنایی که در کشور شده باید درآمد هر ایرانی به ۴۰ میلیون تومان در سال می‌رسید. به گزارش فارس، محسن رضایی سه شنبه شب در سلسله نشست‌های عیار یازدهم در علوم پزشکی این…