برچسب

اس ام اس ولادت امام علی

اس ام اس و پیامک های جدید ولادت امام علی (ع) و روز مرد و روز پدر

گفــت: با پدر یه جمـــله بســـاز گفتــم: من با پدر جمله نمیســازم، دنیــــــــامو می سازم اس ام اس روز مرد, پیامک روز پدر, ولادت امام علی (ع) مبارک خدایـــا! به بزرگیـــــت قســـم … توعکس های دست جمعی … جای هیچ پدر و مـــــادری رو…