برچسب

انتخاب رشته تجربی

انتخاب رشته کنکور تجربی ۱۴۰۱ منطقه ۱ – ۲ – ۳ و ۵ درصد

انتخاب رشته کنکور تجربی 1401 منطقه 1 - 2 - 3 و 5 درصد انتخاب رشته ی ساده با رتبه و تراز 1- ابتدا منطقه ی کنکور خود را مشخص کنید 2- بر اساس تراز یا رتبه جایگاه خود را مشخص کنید. جدول ها به ترتیب رتبه ی کنکور در هر منطقه تهیه شده اند .…

تغییرات جدید در پذیرش رشته های گروه تجربی ۱۴۰۱

تغییرات جدید در پذیرش رشته های گروه تجربی 1401 در ادامه تغییرات پذیرش رشته های گروه ریاضی در کنکور 1401 نسبت به کنکور سال قبل را مشاهده کنید. در 4 فایل ضمیمه در پایین این مطلب رشته هایی که افزایش ظرفیت داشته اند ، کاهش ظرفیت داشته اند ،…

با رتبه ۷۰۰۰۰ کجا قبول میشم

با رتبه ۷۰۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم | با رتبه ۷۰۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم | با رتبه 70 هزار انسانی چی قبول میشم | با رتبه ۷۰۰۰۰ کجا قبول میشم | با رتبه هفتاد هزار چی قبول میشم لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 70000 تا 80000 به تفکیک رشته های…

با رتبه ۵۰۰۰ چی قبول میشم

با رتبه ۵۰۰۰ تجربی چی قبول میشم | با رتبه ۵۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم | با رتبه ۵۰۰۰ انسانی چی قبول میشم | با رتبه پنج هزار کنکور چی قبول میشم | با رتبه 5 هزار کدامداشنگاه قبول میشم و چه رشته ای تخمین رتبه کنکور 1400 با رتبه 5000 چه رشته ای…

با رتبه ۱۰۰۰۰۰ کجا قبول میشم

با رتبه ۱۰۰۰۰۰ انسانی کجا قبول میشم | با رتبه ۱۰۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم | با رتبه 100000 ریاضی کجا قبول میشم  با | رتبه ۱۰۰ هزار کجا قبول میشم | با رتبه صد هزار لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 9000 (تجربی، ریاضی و انسانی) شانس قبولی با…

با رتبه ۹۰۰۰۰ کجا قبول میشم

با رتبه ۹۰۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم | با رتبه ۹۰ هزار تجربی چی قبول میشم | با رتبه نود هزار تجربی چی قبول میشم | با رتبه ۹۰۰۰۰ انسانی و ریاضی کجا قبول میشم لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه ۹۰۰۰۰ (تجربی، ریاضی و انسانی) رشته تجربی به دلیل…

با رتبه ۲۹۰۰۰ کجا قبول میشم

با رتبه ۲۹۰۰۰ کجا قبول میشم با رتبه بیست و نه هزار کجا قبول میشم؟ با رتبه  28000- 30000 تجربی 1400 کجا قبول میشم؟ با رتبه ی 28000 تا 30000 کنکور تجربی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3 می…

با رتبه ۳۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم

با رتبه ۳۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم | با رتبه 30 هزار تجربی چی قبول میشم | با رتبه سی هزار تجربی چی قبول میشم با رتبه 30000 - 32000 تجربی 1400 کجا قبول میشم؟ با رتبه ی 30000 تا 32000 کنکور تجربی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته…

با رتبه ۵۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم

با رتبه ۵۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم | با رتبه پنجاه هزار تجربی چی قبول میشم با رتبه 50000-52000 تجربی 1400 کجا قبول میشم؟ با رتبه ی 50000 تا 52000 کنکور تجربی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3…

آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه آزاد و دولتی

آخرین رتبه قبولی تکنسین اتاق عمل | آخرین رتبه قبولی اتاق عمل شوشتر | آخرین رتبه قبولی اتاق عمل کرمانشاه | آخرین رتبه قبولی اتاق عمل شیراز | اخرین تراز قبولی اتاق عمل آزاد با سهمیه 5 درصدی | آخرین رتبه قبولی اتاق عمل جیرفت | آخرین رتبه قبولی…

چه شغل‌هایی در انتظار داوطلبان کنکور است؟

انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۶ آخرین قطعه این پازل است و یکی از مهم ترین موضوعاتی که این روزها داوطلبان ورود به دانشگاه به شدت با آن مواجه بوده انتخاب رشته ای متناسب با رتبه درنظر گرفته خود است علاوه بر این مساله رشته انتخابی باید بازار کاری…