برچسب

بیدخت کجاست

سلطان حسین تابنده کیست؟ ماجرای عفو زمان انقلاب چیست؟

آیت الله حاج شیخ محمد مدنی (ناشر الاسلام گنابادی) جریان را این گونه تعریف می کنند: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آقای سلطان حسین تابنده نگران اعمال گذشته خود بود، و از پرونده ای که در دادسرای انقلاب اسلامی گناباد تشکیل شده بود نگران بود،…