برچسب

بیشترین ارتفاع برف در ایران

سهمگین ترین برف و بوران دنیا در گینس به نام ایران! +عکس

بارش هشت متر برف در پنج روز، کشته شدن چهار هزار نفر، مسدود شدن اغلب جاده های کشور، از بین رفتن خانه ها و مدفون شدن تعداد زیادی از خانه ها زیر بارش برف و ناپدید شدن ۲۰۰ روستا اتفاقاتی هستند که ۴۵ سال قبل در ایران رخ داد و حسابی جهان را شوکه…