برچسب

دارایی وزیر صنعت

۶ وزیر دولت تدبیر دارایی بالای (هزار میلیارد) دارند!

به گزارش ساتین : گفته می شود ۶ وزیر در کابینه یازدهم دارایی هایشان بالای هزار میلیارد است؛ که همه این افراد از سال های دور دارای منصب های مختلفی در کشور بودند.  اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صراحت بر لزوم دقت بر اموال مسئولین ارشد نظام جمهوری…