برچسب

درآمد وزیران

حق ماموریت رئیس جمهور ، معاون اول و وزیران چقدر است؟

در حال حاضر میزان فوق العاده مأموریت مقامات، مدیران و کارکنان براساس آخرین مصوبه هیئت دولت با نرخ یورو تعیین می شود. در همین راستا رئیس جمهور برای هر روز ماموریت خارج از کشور روزی ۲۰۰ یورو یعنی حدود ۷۴۰ هزار تومان دریافت می کند. حق…

۶ وزیر دولت تدبیر دارایی بالای (هزار میلیارد) دارند!

به گزارش ساتین : گفته می شود ۶ وزیر در کابینه یازدهم دارایی هایشان بالای هزار میلیارد است؛ که همه این افراد از سال های دور دارای منصب های مختلفی در کشور بودند.  اصل ۱۴۲ قانون اساسی به صراحت بر لزوم دقت بر اموال مسئولین ارشد نظام جمهوری…

بعضی از وزیران سابق ، سرمایه داران بزرگی شده اند!!

به گزارش ساتن : محمد دهقان در خصوص چگونگی اجرا و ضمانت اجرایی اصل 142 قانون اساسی گفت: اصل 142 قانون اساسی یکی از مترقی ترین اصول قانون است که بر اساس آن رهبری، رئیس جمهور، وزیران و معاونان رئیس جمهور به اتفاق همسر و فرزندانشان باید قبل و…