برچسب

دلایل پیشرفت اقتصادی آلمان

رکورد جدید آلمان در تراز تجاری مثبت

رشد پایدار اقتصادی، بازار پر رونق کار و تراز مثبت تجاری، میلیاردها یورو درآمد مازاد به خزانه آلمان سرازیر کرده است. دریافتی دولت مرکزی و ایالت‌ها در سال ۲۰۱۷ مبلغ بی‌سابقه‌ای بیش از هزینه‌های آنها بوده است. اداره فدرال آمار آلمان روز…