برچسب

رتبه کنکور

آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی رشته انسانی

آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی رشته انسانی ۱۴۰۱ | آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته انسانی | لیست رشته های انسانی با رتبه مورد نیاز آخرین رتبه قبولی کنکور انسانی ۱۴۰۰ چند می باشد. آخرین رتبه قبولی کنکور انسانی ۱۴۰۰ برای هر داوطلب کنکور…

انتخاب رشته کنکور انسانی ۱۴۰۱ منطقه ۱ – ۲ -۳ و ۵ درصد

انتخاب رشته کنکور انسانی 1401 منطقه 1 - 2 -3 و 5 درصد انتخاب رشته ی ساده با رتبه و تراز 1- ابتدا منطقه ی کنکور خود را مشخص کنید 2- بر اساس تراز یا رتبه جایگاه خود را مشخص کنید. جدول ها به ترتیب رتبه ی کنکور در هر منطقه تهیه شده اند .…

با رتبه ۷۰۰۰۰ کجا قبول میشم

با رتبه ۷۰۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم | با رتبه ۷۰۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم | با رتبه 70 هزار انسانی چی قبول میشم | با رتبه ۷۰۰۰۰ کجا قبول میشم | با رتبه هفتاد هزار چی قبول میشم لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 70000 تا 80000 به تفکیک رشته های…

با رتبه ۵۰۰۰ چی قبول میشم

با رتبه ۵۰۰۰ تجربی چی قبول میشم | با رتبه ۵۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم | با رتبه ۵۰۰۰ انسانی چی قبول میشم | با رتبه پنج هزار کنکور چی قبول میشم | با رتبه 5 هزار کدامداشنگاه قبول میشم و چه رشته ای تخمین رتبه کنکور 1400 با رتبه 5000 چه رشته ای…

با رتبه ۱۰۰۰۰۰ کجا قبول میشم

با رتبه ۱۰۰۰۰۰ انسانی کجا قبول میشم | با رتبه ۱۰۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم | با رتبه 100000 ریاضی کجا قبول میشم  با | رتبه ۱۰۰ هزار کجا قبول میشم | با رتبه صد هزار لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 9000 (تجربی، ریاضی و انسانی) شانس قبولی با…

با رتبه ۹۰۰۰۰ کجا قبول میشم

با رتبه ۹۰۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم | با رتبه ۹۰ هزار تجربی چی قبول میشم | با رتبه نود هزار تجربی چی قبول میشم | با رتبه ۹۰۰۰۰ انسانی و ریاضی کجا قبول میشم لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه ۹۰۰۰۰ (تجربی، ریاضی و انسانی) رشته تجربی به دلیل…

با رتبه ۵۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم

با رتبه ۵۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم | با رتبه پنجاه هزار تجربی چی قبول میشم با رتبه 50000-52000 تجربی 1400 کجا قبول میشم؟ با رتبه ی 50000 تا 52000 کنکور تجربی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای و توی کدوم یکی از مناطق 1 و 2 و 3…

با رتبه ۴۶۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم

با رتبه ۴۶۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم با رتبه ۴۸۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم لیست رشته ها و محل قبولی با رتبه 46000 تجربی با رتبه 46000 - 48000 تجربی 1400 کجا قبول میشم؟ با رتبه ی 46000 تا 48000 کنکور تجربی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه…

منظور از رتبه کل در سهمیه نهایی چیست

منظور از رتبه کل در سهمیه نهایی چیست | رتبه کل در سهمیه نهایی کنکور چیست | اخرین رتبه مجاز در سهمیه نهایی چیست سهمیه نهایی در کنکور چیست با توجه به زیاد شدن تعداد متقاضیای شرکت کننده در کنکور سراسری و سنگین شدن رقابت بین داوطلبا، یکی…

با رتبه ۱۸۰۰۰ و ۱۹۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم

با رتبه ۱۹۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم | با رتبه ۱۸۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم | با رتبه ۲۰۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم با رتبه 18000-20000 ریاضی 1400 کجا قبول میشم؟ با رتبه ی 18000 تا 20000 کنکور ریاضی سال 1400 شاید براتون سوال باشه که تو چه رشته ای…

چگونه بفهمیم رتبه کنکورمون چند شده

چگونه بفهمیم رتبه کنکورمون چند شده | چگونه رتبه کنکور را پیدا کنیم از کجا رتبه کنکور را پیدا کنیم داوطلبان پس از دریافت کارنامه خود سرگردانند و نمیدانند کدام رتبه برای انتخاب رشته است؟ در صورتی که این مساله بسیار مهم است و تمامی داوطلبان…