برچسب

زمان تعویض روغن ترمز

چه زمانی روغن ترمز خودرو را تعویض کنیم؟

روغن ترمز یک سیال است که وظیفه انتقال فشار از پمپ ترمز به بوستر و لنت‌ها را دارد. این مایع به این جهت که موظف است فشار را منتقل کند، باید دارای حداقل قابلیت تراکم پذیری باشد، یعنی این مایع نباید توانایی فشرده شدن را داشته باشد تا فشار را به…