برچسب

سجاد خلیلی کیست

انتصابات جدید در شرکت ملی گاز ایران

مجید اوجی، امروز در حکمی مجید چگنی را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد. پیش از این، حسن منتظرتربتی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران بود. سرپرست معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت منصوب شد همچنین امروز وزیر نفت در حکمی…