برچسب

سهام عدالت کارگران ساختمانی

سود سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی کی واریز می شود؟

باقی‌مانده سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۹۵ شرکتهای سرمایه‌پذیر مربوط به کارگران فصلی و ساختمانی امروز (یکشنبه) به حساب این دسته از مشمولان واریز می‌شود. واریز سود سهام عدالت مرحله تکمیلی کارگران فصلی و ساختمانی که جزو مشمولان سهام…