برچسب

سود سهام ایران خودرو دیزل (خاور)

مصوبات مجمع “خاور”

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران خودرو دیزل طی روز جاری رأس ساعت 9:00 در محل قانونی شرکت با حضور بیش از 72 درصد سهامداران رسمیت یافت.  مصوبات این مجمع عبارتست از: 1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1392.12.29 2- انتخاب سازمان…

نگاهی برنامه های “خاور” در سال ۹۳

براساس آخرین اطلاعات مندرج در سایت کدال، شرکت ایران خودرو دیزل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال جاری با زیان برآوردی 318 همراه خواهد بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش 9 درصدی همراه می باشد. در همین راستا، در خصوص عملکر…

نگاهی به آخرین وضعیت شرکت ایران خودرو دیزل با نماد “خاور”

شرکت ایران خودرو دیزل به تازگی اقدام به انتشار اطلاعات مالی سال مالی 93 خود کرده که با نیم نگاهی به اطلاعات مذکور ایجاد تغییرات در برخی از پارامترهای صورت سود و زیان این مجموعه بورسی خودنمایی می کند. حال آنکه هدف از نگارش این گزارش بررسی…