برچسب

علت دزدی جوانان

فوتبالیست جوانی که دزد صندوق صدقات شد

جوان فوتبالیست الان یکی از دزدان حرفه ای است! آخرین بار که از زندان آزاد شدم باز هم پدرم که مقابل در زندان به انتظار نشسته بود کمر خمیده‌اش را راست کرد و گفت: پسرم این آخرین باری است که مقابل در زندان انتظارت را می‌کشم اگر بار دیگر…