برچسب

مجازات جایگزین حبس چیست

محکومیت عجیب یک خبرنگار ایرانی!

قاضی دادگاه کیفری دو شهرستان نهبندان در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس یک خبرنگار محکوم را به تهیه و تولید کلیپ مستند ۲۰ دقیقه‌ای بررسی علل حوادث رانندگی مکلف کرد. عدم اصلاح و عدم بازپروری مجرم در محیط زندان عاملی جدی در تغییر نگاه…