برچسب

موشک سرمت

موشک های جدید روسیه ، آمریکا و اروپا را به وحشت انداخت

سلاح جدیدی که رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خود از آن پرده برداشت، موشک بسیار سریعی است که کینجال (خنجر) نامیده می‌شود. او همچنین فیلمی از مراحل موشک فوق سنگین "سرمت" را به نمایش گذاشت که باعث نگرانی غرب شده است. به گزارش ایسنا، به…