برچسب

همسر صادق هدایت

صادق هدایت کیست؟ چرا خودکشی کرد؟

صادق هدایت Sadegh Hedayat در سال ۱۲۸۱ ه‍ . ش. در یک خانواده اشرافی رو به زوال، که اعضای آن در هر دو رژیم قاجار و پهلوی، صاحب مناصب بالای سیاسی، نظامی و قضایی بودند، به دنیا آمد. جدش، رضا قلی‌خان هدایت طبرستانی (۱۲۱۵ـ۱۲۸۸ ه‍ـ . ق.)، ملقب…