برچسب

هیئت مدیره آپ

پاداش ۵ میلیارد تومانی به مدیرعامل «آپ» +سند

یکی از اتفاقات مهم حوزه بانکی در کشور طی سالهای اخیر، گسترش استفاده از خدمات موبایل پایه میان کاربران ایرانی است که بخشی از آن در قالب کدهای U.S.S.D و بخش اعطم آن، رونق بهره گیری از نرم افزارهای مبتنی بر تلفن همراه است. آمارها نشان می دهد…