برچسب

وضعیت فعلی دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه احیا نشد

مدیر کل حوضه های آب ریز دریاچه خزر و ارومیه می گوید: با انتقال آب از دریاچه خزر و وان ترکیه نمی‌توانیم مشکل دریاچه ارومیه را به صورت پایدار حل کنیم. این روش‌ها تنها یک مسکن کوتاه مدت است و تنها راه حیات پایدار بزرگترین دریاچه شور کشور کاهش…

حال دریاچه ارومیه وخیم است

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: علی رغم این که وضعیت رودخانه زاینده‌رود نسبت به سال گذشته مطلوب ارزیابی می‌شود، حال دریاچه ارومیه وخیم است. رحیم میدانی، با بیان این که سال قبل ۹۵۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده رود وجود داشت،…