برچسب

پلاک یاب

پلاک ۳۱ و ۴۱ مال کجاست برای کدام شهر است

پلاک ۳۱ و ۴۱ مال کجاست برای کدام شهر است پلاک ۴۱ ق مال کجاست ، پلاک ۴۱ د مال کجاست ، پلاک ۴۱ ن مال کجاست ، پلاک ۴۱ م مال کجاست ، پلاک ۳۱ مال کجاست ، پلاک ۴۱ برا کجاست ، پلاک 41 مال کجاست کدهای استان لرستان ۳۱ و ۴۱ می‌باشد. در خودروهای…

پلاک ۱۳ و ۲۳ و ۴۳ و ۵۳ و ۶۷ مال کجاست

پلاک ۴۳ مال کجاست برای کدام شهر است کدهای پلاک استان اصفهان ۱۳، ۲۳، ۴۳، ۵۳ و ۶۷ می‌باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی هر حرف بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده‌است.…

پلاک ۶۳ ، ۷۳ ، ۸۳ و ۹۳ مال کجاست

پلاک ۶۳ مال کجاست ، پلاک 83 ه مال کجاست ، پلاک ۷۳ مال کجاست ، پلاک 83 ط مال کجاست ، پلاک 83 ج مال کجاست ، پلاک ۹۳ ه مال کجاست ، پلاک ۸۳ ن مال کجاست پلاک شیراز بعد از 93 ، پلاک ۹۳ ل مال کجاست برای کدام شهر است کدام استان ؟ پلاک وسایل…

پلاک ۱۴ و ۲۴ و ۳۴ کدام شهر است

پلاک ۲۴ و ۱۴ و ۳۴ کدام شهر است مال کجاست برای کدام استان کدها خوزستان ۱۴.۲۴.۳۴در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها، خودروی معلولین، ادوات کشاورزی و خودروهای دولتی کد پلاک استانی است. اما در خودروهای شخصی، کد پلاک به تفکیک شهرستان می‌باشد. پلاک ۱۴…

پلاک ۸۴ واسه کجاست

پلاک ۸۴ واسه کجاست مال کدام شهر است کدهای استان هرمزگان ۸۴ و ۹۴ است. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن ثبت شده‌ است. کد ۸۴ - مرکز…

پلاک ۶۷ مال کجاست

پلاک ۶۷ مال کجاست پلاک ۶۷ درج شده برای خودرو برای یکی از شهرهای استان اصفهان است. البته گفته می شود که برخی از شهرستان های استان مرکزی نیز پلاک ۶۷ در گذشته داشته اند ولی هم اکنون پلاک ۶۷ فقط برای خودروهای جدید شهر اصفهان پلاک می شود. پلاک…

پلاک ۲۵ و ۱۵ و ۳۵ برای کدام شهر است

پلاک ۲۵ برای کدام شهر است پلاک ۱۵ و ۲۵ و ۳۵ مال کجاست کدهای استان آذربایجان شرقی ۱۵، ۲۵ و ۳۵ می‌باشد. (کد ۱۵ و ۳۵ مربوط به کلانشهر تبریز و کد ۲۵ به ترتیب وسعت و جمعیت ، مربوط به شهرستان ها و کد ۳۵ مربوط به شهرستان های کوچک می باشد). در…

پلاک ۳۷ برا کجاست پلاک ۲۷ مال کجاست

پلاک ۲۷ ل مال کجاست ، پلاک ۲۷ ن مال کجاست ، پلاک ۲۷ مال کجاست ، پلاک ۳۷ ط کجاست ، پلاک ۳۷ م مال کجاست پلاک ۲۷ و ۳۷ مال کجاست برای کدام شهر است کدهای پلاک وسایل نقلیه استان آذربایجان غربی ۱۷، ۲۷ و ۳۷ است. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و…

پلاک ۸۱ مال کجاست برای کدام شهر است

پلاک ۸۱ مال کجاست برای کدام شهر است کد پلاک های مربوط به استان چهارمحال و بختیاری، ۷۱ و ۸۱ می‌باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف، بستگی به شهری دارد که پلاک خودرو در آن…

پلاک ۷۴ مال کدام شهر است و برای کجاست؟

شماره پلاک 74 مال کدوم شهر است پلاک ۷۴ برای خراسان رضوی حرف شهرستان ب. ص. د س. ق. م. ن. و .ه .ی مشهد، بینالود ج قوچان ۲ ط نیشابور، فیروزه ۴ ل سبزوار، جُوین، خوشاب، داورزن، جُغتای۴ حرف ۷۴…

پلاک ۷۵ برای کدام شهر است مال کجاست

پلاک 75 مال کدام شهر است پلاک 75 د مال کجاست پلاک ۶۵ ی مال کجاست پلاک ۴۵ مال کجاست کدهای استان کرمان ۴۵، ۶۵ و ۷۵ می‌باشد. در خودروهای عمومی، تاکسی‌ها و خودروهای دولتی حرف پلاک همیشه یکسان است. اما در خودروهای شخصی این حرف بستگی به شهری…

راهنمای شماره پلاک ماشین شهرهای مختلف استانهای ایران

ایران پلاک خودرو ،پلاک ۲۱ مال کجاست ، شماره پلاک خودرو نام مالک ، پلاک یاب ،حروف پلاک جدید تهران ، مشهد ، اصفهان ، کرج ،پلاک ایران ۳۸ ،پلاک ایران ۱۰ راهنمای پلاک خودروهای ایران پلاک‌های خودروهای ایرانی (از سال ۱۳۸۴ به بعد) دارای یازده…