برچسب

کاریکاتور کارمندان

کارمندان ادارات دولتی چگونه کار می کنند؟!

اپیزد اول: ساعت ۹ است و برای گرفتن یک امضا در یک سازمان دولتی از ساعت ۸ پله ها را بالا و پایین کرده است اما دریغ از یک راهنمایی درست و درمان.دست آخر هم وقتی آبدارچی بخش او را راهنمایی کرده که امضای کذایی را باید از کدام اتاق و چه کسی…

چند میلیون نفر از دولت حقوق می گیرند ؟

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: در حوزه بازنشستگی به دلیل برهم خوردن تعادل مالی بنگاهها، دولت 25 هزار میلیارد تومان معادل 14 درصد بودجه کل کشور را به عنوان کمک زیان به صندوق های بازنشستگی می پردازد.  محمود عسگری…