خانه / آخرین اخبار / قیمت پراید ،قیمت روز انواع پراید و تیبا در بازار + جدول

قیمت پراید ،قیمت روز انواع پراید و تیبا در بازار + جدول

قیمت انواع خودرو پراید و تیبا از محصولات شرکت خودروسازی سایپا به تفکیک قیمت بازار و قیمت کارخانه به شرح جدول ذیل می باشد:

سایپا

نام خودروقیمت بازار ( تومان )قیمت کارخانه ( تومان )
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید )۲۰,۱۰۰,۰۰۰۲۰,۱۴۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ )۲۰,۳۰۰,۰۰۰۲۰,۳۵۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۱۱ EX۲۰,۲۰۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا SE 131 ( مشکی . سفید )۱۹,۴۰۰,۰۰۰۱۹,۹۲۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ )۱۹,۶۰۰,۰۰۰۲۰,۱۸۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید )۲۰,۹۰۰,۰۰۰۲۱,۴۲۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ )۲۱,۰۰۰,۰۰۰۲۱,۴۸۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا TL 131ناموجود۱۹,۲۳۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید )ناموجود۲۰,۹۳۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ )ناموجود۲۱,۱۹۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا EX 131ناموجود۲۰,۳۰۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا EX 131 . پایه گازسوزناموجودقیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۳۲ TLناموجود۱۹,۱۰۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید )ناموجود۲۰,۶۰۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی )ناموجود۲۰,۸۶۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۳۲ SE۱۹,۸۰۰,۰۰۰۱۹,۸۰۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ )۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۹,۹۶۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز۲۱,۳۰۰,۰۰۰۲۱,۱۰۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید )۱۷,۸۰۰,۰۰۰۱۹,۵۲۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ )۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۹,۶۸۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۵۱ SL۱۵,۷۰۰,۰۰۰ناموجودقیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۵۱ LE۱۶,۴۰۰,۰۰۰۱۶,۹۲۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۵۱ TL۱۶,۸۰۰,۰۰۰۱۷,۳۷۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۵۱ EX۱۶,۹۰۰,۰۰۰۱۷,۴۲۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
سایپا ۱۵۱ SE۱۷,۶۰۰,۰۰۰۱۷,۹۲۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
تیبا EX یورو ۴۲۴,۶۰۰,۰۰۰۲۴,۶۱۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
تیبا SX یورو ۴ ( رنگ سفید )۲۳,۲۰۰,۰۰۰۲۳,۹۵۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
تیبا SX یورو ۴ ( تنوع رنگ )۲۳,۴۰۰,۰۰۰۲۴,۲۱۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
تیبا SX یورو ۴ . دوگانه سوز۲۴,۹۰۰,۰۰۰۲۵,۴۵۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید )۲۵,۶۰۰,۰۰۰۲۷,۱۷۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ )۲۵,۸۰۰,۰۰۰۲۷,۳۶۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
تیبا ۲ – هاچ بک EX۲۶,۹۰۰,۰۰۰۲۸,۰۷۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
ساینابه زودی۲۸,۵۰۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
وانت زامیاد ۲۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰۲۹,۲۲۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز۳۰,۲۰۰,۰۰۰۳۰,۷۱۵,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
وانت زامیاد ۲۴ دیزل۳۳,۹۰۰,۰۰۰۳۵,۸۸۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی )۴۴,۵۰۰,۰۰۰۴۶,۳۴۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک )۵۲,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۴۶۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
زوتی – Z300۵۵,۰۰۰,۰۰۰۷۶,۶۵۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
برلیانس – V5۸۱,۰۰۰,۰۰۰۹۹,۹۰۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
چانگان CS35۷۲,۵۰۰,۰۰۰۷۴,۹۵۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
چانگان ایدو۶۲,۰۰۰,۰۰۰۶۹,۹۵۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای۷۰,۵۰۰,۰۰۰۷۵,۹۰۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک۸۲,۷۰۰,۰۰۰۹۰,۷۹۰,۰۰۰قیمت خودرو قیمت جدید خودرو قیمت تیبا قیمت پراید

 

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*