حضور متهم اقتصادی در برنامه پربیننده سیما

0

مشرق، یکی از برنامه های پربیننده ورزشی سیما در هفته قبل شاهد حضور میهمانی بود که در زمره متهمان اصلی یک پرونده اقتصادی است. وی به عنوان کارشناس در این برنامه حضور داشت.

این شخص که به یک باره به عنوان کارشناس در این برنامه حاضر شد، دوست و نیروی یکی از اعضای هیئت رئیسه یک فدراسیون است که در ماه های اخیر حاشیه ساز بوده است. این دو در یک نهاد نظارتی در ارای پرونده ای درباره یک تخلف مالی در یک کازخانه بزرگ صنعتی کشور هستند. البته، این میهمان تلفنی به هدف حمایت از این عضو هیئت رئیسه پشت خط آمده بود که جای تعجب داشت.

این عضو هیئت رئیسه فدراسیون مشهور که کنون به شکل اپوزیسیون درآمده، در دولت قبل در زمره یاران نزدیک جریان انحرای بود. وی به همین واسطه وارد یک شرکت صنعتی شد که اکنون تخلفات آن مطرح شده است. وی اکنون خود را به دولت جدید نزدیک کرده که در نوع خود چرخش جالبی است.

اینکه چرا این شخص و دوستانش که دارای پرونده های اقتصادی کلان هستند، به یک باره سر از این برنامه پر بیننده در می آورند، در نوع خود جالب توجه است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ