راههای “افزایش ثروت” بر اساس ماه تولد

0

روان شناسان بر این باورند افرادی که در نیمه دوم سال متولد می شوند از نوعی توانایی منحصر به فردی در ایجاد “کسب و کارهای تازه” و پر رونق برخوردارند.

دانشمندان با انجام آزمایش هایی دریافته اند “مغز” مردان نسبت به زنان در کسب پول و ثروت توانا تر است و مردانی که در ماه های سرد سال متولد می شوند از نظر وضع مالی در میزان و اوضاع بهتری قرار دارند.

گفتنی است، “ثروتمند بودن” یا فقیر بودن تنها بر اساس ماه تولد نیست بلکه این توانایی و میزان قدرت فکری افراد است که تعیین کننده میزان کسب مال و “جذب پول” توسط افراد را دارد.

روان شناسان بر این باورند متولدین تابستان و بهار از نوعی واکنش رفتاری برخوردارند که به دنبال آن به یک مقدار مال یا ثروتی که می رسند قانع و راضی می شوند اما متولدین ماه های سرد سال همواره بدون در نظرگرفتن دارایی خود همواره برای کسب پول بیشتر تلاش می کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ