۲ تعدیل مثبت دیگر از سیمانی ها

0
شرکت سیمان خزر با ۲۳ میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ مبلغ ۷۵۱ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با پیش بینی قبلی ۶۴ درصد افزایش داشته است.

شرکت سیمان غرب بعنوان یکی دیگر ازشرکت های سیمانی برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۱۲۸۶ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی ۴۰ درصد افزایش داشته است.

این دو شرکت دلیل تعدیل مثبت را اعمال افزایش نرخ فروش سیمان از ابتدای خرداد سال ۹۲ اعلام نموده اند که به نظر می رسد شرکتهای فوق همچنان قابلیت اعلام تعدیلهای مناسب دیگری را دارا باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ