تعدیل مثبت در یک شرکت قندی

0

قند نیشابور سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ خود را بر اساس عملکرد ۹ ماهه از ۳۹۷ ریال به ۵۵۲ ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت ۳۹ درصدی روبرو شده است.

در ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۳/۹۲ نیز ۴۳۲ ریال محقق کرده است.

علت تعدیل شرکت افزایش فروش به دلیل پیش بینی تصفیه ۲۵۰۰۰ تن شکر خام که ۱۰ هزار تن آن بازرگانی و ۱۵ هزار تن آن از بخش خصوصی ست ، می باشد.

شرکت نرخ فروش هر کیلو شکر را برای سال مالی جاری ۱۳۰۰ تومان در نظر گرفته است و افزایش نرخ شکر در سال مالی ۹۳ به بیش از ۱۹۰۰ تومان احتمالا سود شرکت را با تعدیل مواجه سازد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ