خلاصه اطلاعات نمادهای “کنیلو ،وآتی ،دالبر ،قشیرین ،شپاس ،ونوین ،والبر ” مرداد ۹۲

0

شپاس سود شپاس سود سهام البرز دارو (دالبر) اخبار شرکت سرمایه گذاری البرز اخبار شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (واتی)

*واتی:مطابق اطلاعات دریافتی هئیت مدیره درنظردارد ۴۰درصد ازسودخالص دوره سال مالی ۹۲ راجهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام پیشنهاد نماید.

*دالبر:هئیت مدیره تصمیم دارد مبلغ ۵۰۰۰۰ میلیون ریال راازمحل آورده نقدی ومطالبات حال شده سهامداران پیشنهاد نماید.پیش بینی تقسیم سود هرسهم ۱۶۰۰ ریال اعلام شده است.

*شپاس:شرکت اعلام نموده است که هئیت مدیره درنظر دارد ۷۰درصد از سود خالص سال مالی ۹۲ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی سال ۹۲ پیشنهاد بنماید.

*والبر:افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات وآورده نقدی دردست بررسی است.شرکت سود تقسیمی را۶۰۰ ریال پیش بینی کرده است.

نمابورس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ