فتوای بسیار عجیب و مضحک خاخام یهودی

0

شبکه خبر، آبراهام بنیامین سیلبربرگ رئیس بخش تحصیلات گور در دیدار با مقامات آموزشی رژیم اسرائیل گفت دست دادن میان مردان ممنوع شده است زیرا این عمل می‌تواند موجب «تفکرات گناه کارانه» بیانجامد.

براساس این حکم جدید، مردان تنها می توانند نوک انگشتان یکدیگر را لمس کنند.

اگرچه سیلبربرگ گفته است که برای مردان بهتر است کاملا از لمس کردن یکدیگر اجتناب کنند.

سیلبربرگ گفت: «این ممنوعیت جدید، تقدس نسل آینده مان را تضمین می‌کند.»

در سال ۲۰۱۱، یک خاخام اسرائیلی یک حکم دینی صادر کرد که براساس آن زنان یهودی را مگر در شرایط به شدت ضروری، از رانندگی و یا یادگیری آن منع کرد.

خاخام اوراهام یوسف در این حکم زنان را از رانندگی به ویژه در شهرهای اسرائیل که محل سکوت یهودیان تندرو می باشد، منع کرد.

این چهره یهودی با بیان این که رانندگی برای زنان مانع عفت و عفاف آنها به ویژه در شهرهایی که بیشتر ساکنان آن را افراد مذهبی تشکیل می دهند، تلاش کرد تا حکم خود را توجیه کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ