القصه که یاران حسن جان همه نیکند! / شعر طنز

0
این دولت ما، دولت تدبیر و امید است
در دست رییسش به خدا شاه کلید است!
هر قفل که باشد به کلیدش بگشاید
در طرح سخن، صاحب اقوال سدید است
در راه و روش معتدل و نیمه ولرم است
نابودگر تندی و افراط شدید است!
کابینه‌ی او شاکله اش مثل قدیم است
پیران کهن سابقه و ریش سپید است
چون از سنه اکثرشان شش ده رفته
افراط و خطاکاری از این قوم بعید است!
افعال پر از حاشیه از فکر جوان است
در کله پر آتش او فکر پلید است!
امّا هنر ریش سفیدان زبردست
ایّام پر از آتیه و بخت سعید است
القصه که یاران حسن جان همه نیکند
این تجربه‌ی گردش دوران مدید است
در پست وزارت شده “دهقان” فداکار
با سابقه در کرسی بنیاد شهید است
از “زنگنه” پرسند که او هست چه کاره
مسؤول فروشندگی نفت سفید است
“اسحاق” که دنیا بگرفته است به یک مشت
در جایگهی مرتفع و رکن مجید است
چون رستم دستان بکشد دیو تورم
او “طیبِ”بی حاشیه و گفت و شنید است
درباره یارانه نظر داده اخیراً
فرموده تورم برِ یارانه مرید است
این قصه دراز است، اگر نیک بگویم
پایان شبِ دولت آینده سفید است
کافیست که تا صد بشماری همه حل است!
در فکر نیاری که همه وعد و وعید است!
گر شک بکنی چوب فلک بر تو ببندم
چون دولت ما دولت تدبیر و امید است!
*شعر از سید علی (احسان) گتمیریان
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ