انتشار عملکرد سه ماهه سبحان دارو

0

شرکت سبحان دارو در دوره سه ماهه نخست سال مالی ۹۲ با اختصاص ۹۵۳ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۲۱ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

سنا ،شرکت سبحان دارو پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ را در اسفند ماه ۹۱ مبلغ ۲۷۷۸ ریال، در فروردین ماه ۹۲ مبلغ ۲۷۷۲ ریال، در تیر ماه ۹۲ مبلغ ۴۶۹۴ ریال اعلام کرده بود که این رقم در مرداد ماه امسال مبلغ ۴۵۹۶ ریال رسید و طی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۲ با اختصاص ۹۵۳ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۲۱ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد به ازای هر سهم مبلغ سه هزار ۷۰۰ ریال را جهت تقسیم به مجمع عمومی سال ۹۲ پیشنهاد کند.

پیش‌بینی سال مالی ۹۲ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی ۹۱ شامل، افزایش ۷۴ درصدی فروش‌، افزایش ۹۱ درصدی بهای تمام‌شده کالای فروش‌ رفته،افزایش ۶۷ درصدی سود عملیاتی و افزایش ۶۳ درصدی سود خالص است.

“سبحان” پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۱ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۲۳۲۹ ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده سال مالی ۹۱ مبلغ ۲۸۰۸ ریال محقق شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ