فائزه‌ هاشمی: زندان‌ برایم هتل‌ بود

0

زندان برایم هتل اوین بود! این جمله را فائزه هاشمی چند روز پیش در جمع زنان اصلاح طلب مشهد گفته است، و حالا مازیار بیژنی آن را دستمایه چهارمین کاریکاتورش کرده و برای ستون ویژه نیشدارو در رجانیوز ارسال کرده است. با دیدن این کاریکاتور آدم در می‌ماند بگوید زندان هم زندان‌های قدیم، یا هتل هم هتل‌های قدیم!

هتل اوین مصاحبه فائزه‌ هاشمی کاریکاتور سیاسی طنز سیاسی جدید روز زندان فائزه‌ هاشمی حبس فائزه‌ هاشمی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ