خانه / آخرین اخبار / آخرین قیمت انواع لاستیک ،تایر ،تیوپ و زنجیر چرخ در بازار + جدول

آخرین قیمت انواع لاستیک ،تایر ،تیوپ و زنجیر چرخ در بازار + جدول

جدیدترین قیمت انواع لاستیک ، تیوپ و زنجیر چرخ در بازار اعلام شد.

قیمت ها برای ۲ حلقه لاستیک می باشند.

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 اورنتساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 جینیوساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 آچیلسساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۵۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 آچیلسسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 آچیلسساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 اینفینتیساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
  برجستونساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
  برجستونساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دلیومساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دلیومساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 زیتکس۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت تایلند۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فدرال۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت ویتنام۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۸۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 میشلنساخت انگلستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰۰۰۰۵۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکیخ شکن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوک۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۵۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۴۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
  رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۴۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
  رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
  رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 بارز۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 بارز۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کویر تایرسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۶۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 ایران تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۲۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۹۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 گود یر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دناسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دناسایز پهن۲۰۵٫۵۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 گلدستونسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۵۰٫۰۰۰۱۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینیسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۱۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینیسایز پهن پژو۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۵۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۳۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۹۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سومیتوموسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سومیتومو۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مارشالساخت کره جنوبی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مارشالسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سایلونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مکسسساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 پتلاس / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لاسا / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۰۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینیساخت تایوان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینیساخت تایوان۱۹۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۳۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینیسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۸۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 بریجستونساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونN5000۱۹۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کورساساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 ابولوساخت هند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 بارزسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۲۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 بارزسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۲۶۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۵۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۳۸۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت ویتنام۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کویر تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۹۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۶۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۸۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سایلونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سایلونساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مکسسساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۲۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مکسسساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لاساساخت ترکیه۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لاسا / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 گودیرساخت آلمان۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۵۳۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سومیتومو۱۹۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سومیتومو۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۴۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 ایران تایرسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۶۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 گلدستونسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 گلدستونسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دناسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۰۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دناسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 بارزسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 بارزسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۱۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کویر تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۱۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کویر تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۱۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یزد تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۱۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یزد تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 آچیلسگل جهت دار۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 آچیلسسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 جی تیساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 جی تیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 اورنت۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 اورنت۱۷۵٫۶۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستون۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۸۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت تایلند۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۱۸۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کورساساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت ویتنام۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۸۰٫۰۰۰۲۶۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت ویتنام۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهو . کره۱۸۵٫۶۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 گود یر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لینگ لانگساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لینگ لانگساخت چین۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سونارساخت تایوان۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره . گل کامپیوتری۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوک۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مارشالسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مارشالساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سومیتوساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سایلونساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۳۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 پرساساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۳۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 پریمولساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۲۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مکسسساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۲۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپساخت ژاپن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 مارشالدور سفید۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 بارزسایز فابریک۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 بارز۱۷۵٫۷۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کویرسایز فابریک۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کویر۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۱۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یزد تایر۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یزد تایر۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۱۹۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 اسبکتوراساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 ایران تایر۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۰۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دلیومساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستوندور سفید۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کورساساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهو۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 گلدستون۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسندور سفید . چین۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 جی تیساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپ۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۱۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سایلونساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۳۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سومیتومودور سفید/ساخت ژاپن۱۶۵٫۸۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 سومیتومو۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 یزد تایرسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۲۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کویر تایرسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۰۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 بارزسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 آچیلسساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 اورنت۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستون۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستون . کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 زیتکسساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مکسیسساخت اندونزی۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 جی تیساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۹۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۹۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دنلوپساخت اندونزی۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 دنلوپساخت ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونفابریک کیا سراتو۲۱۵٫۴۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۵۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره جنوبی۲۱۵٫۵۰٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستون۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونفابریک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۷۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۸۷۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستون۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۴۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۲۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره۲۵۵٫۵۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره جنوبی۲۶۵٫۳۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونساخت کره جنوبی۲۷۵٫۳۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن . فابریک مزدا۳۲۰۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۱۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکن . تایلندسایز کمری و سوناتا۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۵۰٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۶۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکن ژاپنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۶۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۲۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۵۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۵۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۶۵٫۳۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۲۷۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوسایز لاستیک مزدا ۳۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۳۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۲۱۵٫۴۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۲۱۵٫۵۰٫۱۷۷۰٫۰۰۰۷۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوسایز لاستیک سوناتا و کمری۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۳۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 میشلنساخت آلمان۲۰۵٫۵۵٫۱۶۱۰۰۰۰۰۷۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 میشلنساخت آلمان۲۱۵٫۶۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 میشلنساخت آلمان۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسن . کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسن . کرهسایز لاستیک اپتیما۲۱۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسن . کره۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره جنوبی۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۵۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۶۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت تایوان۲۲۵٫۶۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۷۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنسایز لاستیک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسن . کرهسایز لاستیک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۷۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسن . کرهسایز فابریک آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت کره۲۶۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نیتون . اندونزی۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکسایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰۰۰۰۵۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکسایز لاستیک کمری۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰۰۰۰۶۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۹۰۰۰۰۷۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکسایز کمری و سوناتا شش سیلندر۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوک . کرهسایز لاستیک سوناتا جدید۲۲۵٫۴۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکسایز لاستیک آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۸۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۹۸۰٫۰۰۰۱,۰۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت کره۲۴۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکساخت کره۲۴۵٫۶۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یوکوهاما . ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 یوکوهاما . ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مارشال . کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مارشال . کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینیساخت تایوان۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینیسایز فابریک۲۰۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینیسایز لاستیک سراتو۲۱۵٫۴۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینیسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 لوسینی . تایوانسایز لاستیک سراتو۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 جینیوساخت چین۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۵۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هدویساخت چین۲۲۵٫۴۵٫۱۸۶۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 مونتاناساخت اندونزی۲۱۵٫۴۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 گودیرساخت آلمان۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 نکسنسایز فابریک موهاوی۲۶۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۵۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنسایز فابریک ویتارا۲۲۵٫۶۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنسایز فابریک سوزوکی ویتارا۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنسایز پهن سوزوکی ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 هانکوکسایز فابریک وراکروز۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۵۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونسایز فابریک سوزوکی ویتارا۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونسایز پهن سوزوکی ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونسایز کیا اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونسایز فابریک رونیز و کوراندو۲۴۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رودستونسایز فابریک وراکروز۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 گودیر / آلمانسایز پهن ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

رینگ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 خانواده پژو . رینگ ۱۱ پره IK014فابریک پژو LX۱۵۱۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رینگ فابریک ۲۰۷فابریک ۲۰۷۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 خانواده پژو . خرچنگی IK016آلومینیومی۱۵۱۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 خانواده پژو . ۵ پره تخت IK004آلومینیومی۱۵۱۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 خانواده پژو . ۵ پره رونال‏آلومینیومی۱۵۱۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 خانواده پژو . طرح شهاب‏آلومینیومی۱۵۱۷۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 خانواده پژو . ALESSIO مدل EUROآلومینیومی۱۶۲۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رینگ تندر ۹۰ – AR015آلومینیومی۱۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رینگ پرایدآلومینیومی۱۳۱۲۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رینگ خانواده : تیبا , ریو و …آلومینیومی۱۴۱۴۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 تندر ۹۰فولادی۱۵۸۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رینگ خانواده : پراید , ماتیز و …فولادی۱۳۳۸,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رینگ خانواده : ۲۰۶ , ۴۰۵ و …فولادی۱۴۴۳,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 رینگ خانواده : زانتیا , سمند و …فولادی۱۵۴۹,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

تیوپ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 تیوپ۱۳۱۶,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 تیوپ۱۴۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 تیوپ۱۵۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

زنجیر چرخ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 زنجیر چرخ۱۳۵۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 زنجیر چرخ۱۴۶۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 زنجیر چرخ۱۵۷۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

قالپاق

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 قالپاق رانا۱۴۶,۵۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق تیبا۱۳۶,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق پژو ۴۰۵۱۴۶,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق سمند۱۵۵,۵۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق سمندطرح جدید۱۵۶,۵۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق مزدا سواری ۳۲۳۱۴۶,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق مزدا وانت۱۴۶,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق L90فابریک۱۵۶,۵۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق L90طرح جدید۱۵۶,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق زانتیافابریک۱۵۸,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق پژو ۲۰۶۱۴۵,۵۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 قالپاق پژو ۲۰۶طرح جدید۱۴۶,۵۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر

 

 

یک نظر ثبت شده

  1. سلام لطف کنید من رادرهرگروه ویاسایتی که لازم است برای هرتغییرات ویاقیمت روزلاستیک ویاهرمطلبی دراین باره است من راعضوویاراهنمایی کنید

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*