خانه / آخرین اخبار / آخرین قیمت انواع لاستیک ،تایر ،تیوپ و زنجیر چرخ در بازار + جدول

آخرین قیمت انواع لاستیک ،تایر ،تیوپ و زنجیر چرخ در بازار + جدول

جدیدترین قیمت انواع لاستیک ، تیوپ و زنجیر چرخ در بازار اعلام شد.

قیمت ها برای ۲ حلقه لاستیک می باشند.

لاستیک خودرو گروه : پژو ۲۰۶ . پژو ۴۰۵٫ پژو پارس . رانا . روآ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 اورنتساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 جینیوساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 آچیلسساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۵۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 آچیلسسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 آچیلسساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 اینفینتیساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
  برجستونساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
  برجستونساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دلیومساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 دلیومساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 زیتکس۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکنساخت تایلند۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فالکن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 فدرال۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت ویتنام۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۸۵,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۹۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰قیمت لاستیک قیمت تایرهای سنگین خارجی قیمت تایر
 نکسنساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 میشلنساخت انگلستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰۰۰۰۵۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت میشلن
 میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت میشلن
 هانکوکساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکیخ شکن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۵۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۴۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۴۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
  رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 بارز۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بارز
 بارز۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بارز
 کویر تایرسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۶۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 ایران تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ایران تایر
 یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۲۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۹۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 گود یر۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت گود یر
 دناسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰۰۰۰۲۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنا
 دناسایز پهن۲۰۵٫۵۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنا
 گلدستونسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۵۰٫۰۰۰۱۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت گلدستون
 لوسینیسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۱۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینیسایز پهن پژو۲۰۵٫۶۰٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی
 دنلوپساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۵۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپساخت ژاپن۱۸۵٫۶۵٫۱۴۹۰٫۰۰۰۳۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپساخت اندونزی۲۰۵٫۶۰٫۱۴۶۰٫۰۰۰۳۹۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 سومیتوموسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 سومیتومو۱۹۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 سومیتوموساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 یوکوهاماساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۹۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یوکوهاما
 مارشالساخت کره جنوبی۱۸۵٫۶۵٫۱۴۸۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مارشال
 مارشالسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مارشال
 سایلونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۴۶۰٫۰۰۰۲۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سایلون
 مکسسساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مکسس
 پتلاس / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت پتلاس / ترکیه
 لاسا / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۱۸۵٫۶۵٫۱۴۷۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لاسا / ترکیه

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر ۹۰ . دنا . پارس LX

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 هانکوکساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۰۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 لوسینیساخت تایوان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینیساخت تایوان۱۹۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۳۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینیسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۸۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی
 بریجستونساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت بریجستون
 رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۳۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونN5000۱۹۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 کورساساخت اندونزی۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کورسا
 ابولوساخت هند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ابولو
 بارزسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۲۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بارز
 بارزسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۲۶۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بارز
 یزد تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 یزد تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 کومهوساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۵۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۳۸۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۱۹۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت ویتنام۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کویر تایر۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 کویر تایر۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۲۹۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 نکسنساخت کره۱۸۵٫۶۵٫۱۵۶۰٫۰۰۰۳۶۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنساخت کره۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 فالکنسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن۱۹۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۵٫۱۵۸۰٫۰۰۰۴۸۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 دنلوپسایز فابریک۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپسایز پهن۲۰۵٫۶۰٫۱۵۹۰٫۰۰۰۴۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 سایلونساخت چین۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سایلون
 سایلونساخت چین۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سایلون
 مکسسساخت تایلند۱۸۵٫۶۵٫۱۵۷۰٫۰۰۰۳۲۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مکسس
 مکسسساخت تایلند۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مکسس
 لاساساخت ترکیه۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لاسا
 لاسا / ترکیهبرفی مخصوص زمستان۲۰۵٫۶۰٫۱۵۷۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لاسا / ترکیه
 میشلنساخت آلمان۱۸۵٫۶۵٫۱۵۹۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت میشلن
 گودیرساخت آلمان۲۰۵٫۶۰٫۱۵۸۰٫۰۰۰۵۳۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت گودیر
 سومیتومو۱۹۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۴۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 سومیتومو۲۰۵٫۶۰٫۱۵۶۰٫۰۰۰۴۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سومیتومو

لاستیک خودرو گروه : MVM 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 ایران تایرسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۶۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ایران تایر
 گلدستونسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت گلدستون
 گلدستونسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت گلدستون
 دناسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۰۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنا
 دناسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنا
 بارزسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بارز
 بارزسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۱۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بارز
 کویر تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۱۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 کویر تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۱۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 یزد تایر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۱۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 یزد تایر۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 آچیلسگل جهت دار۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آچیلس
 آچیلسسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آچیلس
 جی تیساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت جی تی
 جی تیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت جی تی
 اورنت۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت اورنت
 اورنت۱۷۵٫۶۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت اورنت
 رودستونساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۱۸۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 فالکنساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۸۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت تایلند۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۱۸۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 کورساساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کورسا
 کومهوساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت ویتنام۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۱۶۵٫۶۵٫۱۳۸۰٫۰۰۰۲۶۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت ویتنام۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهو . کره۱۸۵٫۶۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو . کره
 گود یر۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت گود یر
 لینگ لانگساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
 لینگ لانگساخت چین۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لینگ لانگ
 سونارساخت تایوان۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سونار
 نکسنسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنساخت کره . گل کامپیوتری۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 هانکوک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 مارشالسایز فابریک۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مارشال
 مارشالساخت کره۱۷۵٫۶۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مارشال
 سومیتوساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سومیتو
 سایلونساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۳۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سایلون
 پرساساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۳۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت پرسا
 پریمولساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۲۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت پریمول
 مکسسساخت تایلند۱۶۵٫۶۵٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۲۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مکسس
 لوسینیسایز پهن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی
 دنلوپساخت اندونزی۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپساخت ژاپن۱۷۵٫۶۰٫۱۳۸۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ

لاستیک خودرو گروه : پیکان . وانت پیکان

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 مارشالدور سفید۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت مارشال
 بارزسایز فابریک۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بارز
 بارز۱۷۵٫۷۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۲۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بارز
 کویرسایز فابریک۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کویر
 کویر۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۱۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کویر
 یزد تایر۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰۱۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 یزد تایر۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۱۹۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 اسبکتوراساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت اسبکتورا
 ایران تایر۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۰۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت ایران تایر
 دلیومساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت دلیوم
 رودستوندور سفید۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 کورساساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت کورسا
 کومهو۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 گلدستون۱۶۵٫۸۰٫۱۳۵۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت گلدستون
 نکسندور سفید . چین۱۶۵٫۸۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 جی تیساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت جی تی
 دنلوپساخت اندونزی۱۶۵٫۸۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپ۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۱۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 سایلونساخت چین۱۶۵٫۶۵٫۱۳۶۰٫۰۰۰۲۳۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سایلون
 سومیتومودور سفید/ساخت ژاپن۱۶۵٫۸۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سومیتومو
 سومیتومو۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت سومیتومو

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 یزد تایرسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۲۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یزد تایر
 کویر تایرسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۰۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کویر تایر
 بارزسایز فابریک۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۲۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت بارز
 آچیلسساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت آچیلس
 اورنت۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت اورنت
 رودستون۱۸۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون . کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۷۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون . کره
 زیتکسساخت چین۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت زیتکس
 مکسیسساخت اندونزی۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مکسیس
 جی تیساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت جی تی
 هانکوکساخت کره۱۷۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 دنلوپساخت ژاپن۱۷۵٫۷۰٫۱۳۹۰٫۰۰۰۳۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپساخت اندونزی۱۷۵٫۷۰٫۱۳۹۰٫۰۰۰۲۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 دنلوپساخت اندونزی۱۸۵٫۷۰٫۱۳۶۰٫۰۰۰۳۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ

لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا۳ .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 دنلوپساخت ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت دنلوپ
 رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونفابریک کیا سراتو۲۱۵٫۴۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۵۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره جنوبی۲۱۵٫۵۰٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونفابریک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۷۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۸۷۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستون۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۴۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۲۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره۲۵۵٫۵۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره جنوبی۲۶۵٫۳۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونساخت کره جنوبی۲۷۵٫۳۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن . فابریک مزدا۳۲۰۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۰۵٫۶۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۱۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن . تایلندسایز کمری و سوناتا۲۱۵٫۶۰٫۱۶۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن . تایلند
 فالکنساخت ژاپن۲۱۵٫۵۰٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۶۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکن ژاپنساخت ژاپن۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن ژاپن
 فالکنساخت ژاپن۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۶۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۲۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۴۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۵۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۵۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۶۵٫۳۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 فالکنساخت ژاپن۲۷۵٫۴۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 کومهوسایز لاستیک مزدا ۳۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۳۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۲۱۵٫۴۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۲۱۵٫۵۰٫۱۷۷۰٫۰۰۰۷۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوسایز لاستیک سوناتا و کمری۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۳۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 کومهوساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 میشلنساخت آلمان۲۰۵٫۵۵٫۱۶۱۰۰۰۰۰۷۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت میشلن
 میشلنساخت آلمان۲۱۵٫۶۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت میشلن
 میشلنساخت آلمان۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت میشلن
 نکسنساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۴۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن . کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
 نکسن . کرهسایز لاستیک اپتیما۲۱۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
 نکسن . کره۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
 نکسنساخت کره جنوبی۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنساخت کره۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۵۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۶۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنساخت تایوان۲۲۵٫۶۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنساخت کره۲۲۵٫۴۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۷۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنساخت کره۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنسایز لاستیک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۸۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن . کرهسایز لاستیک جنسیس۲۳۵٫۵۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
 نکسنساخت کره۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۷۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسن . کرهسایز فابریک آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن . کره
 نکسنساخت کره۲۶۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نیتون . اندونزی۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت نیتون . اندونزی
 هانکوکساخت کره۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکسایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰۰۰۰۵۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکسایز لاستیک کمری۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰۰۰۰۶۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکساخت کره۲۱۵٫۵۵٫۱۷۹۰۰۰۰۷۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکسایز کمری و سوناتا شش سیلندر۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوک . کرهسایز لاستیک سوناتا جدید۲۲۵٫۴۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک . کره
 هانکوکسایز لاستیک آزرا۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۸۴۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکساخت کره۲۳۵٫۶۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۸۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکساخت کره۲۳۵٫۵۵٫۱۹۸۰٫۰۰۰۱,۰۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکساخت کره۲۴۵٫۴۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکساخت کره۲۴۵٫۶۰٫۱۸۹۰٫۰۰۰۹۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 یوکوهاما . ژاپن۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یوکوهاما . ژاپن
 یوکوهاما . ژاپن۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت یوکوهاما . ژاپن
 مارشال . کره۲۲۵٫۵۰٫۱۷۸۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت مارشال . کره
 مارشال . کره۲۰۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰نمودار تغییر قیمت مارشال . کره
 لوسینیساخت تایوان۲۰۵٫۵۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۵۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینیسایز فابریک۲۰۵٫۵۵٫۱۶۹۰٫۰۰۰۴۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینیسایز لاستیک سراتو۲۱۵٫۴۵٫۱۷۹۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینیسایز لاستیک ماکسیما۲۱۵٫۵۵٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی
 لوسینی . تایوانسایز لاستیک سراتو۲۱۵٫۶۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت لوسینی . تایوان
 جینیوساخت چین۲۳۵٫۵۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۵۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت جینیو
 هدویساخت چین۲۲۵٫۴۵٫۱۸۶۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هدوی
 مونتاناساخت اندونزی۲۱۵٫۴۵٫۱۷۷۰٫۰۰۰۴۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت مونتانا
 گودیرساخت آلمان۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت گودیر

خودروهای SUV & MINI SUV

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 نکسنسایز فابریک موهاوی۲۶۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۵۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنسایز فابریک ویتارا۲۲۵٫۶۵٫۱۷۸۰٫۰۰۰۶۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنسایز فابریک سوزوکی ویتارا۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنسایز پهن سوزوکی ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 نکسنسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت نکسن
 فالکنسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۹۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت فالکن
 هانکوکسایز فابریک اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 هانکوکسایز فابریک وراکروز۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۸۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت هانکوک
 کومهوMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت کومهو
 رودستونMVM X33 و لیفان X60۲۱۵٫۶۵٫۱۶۷۰٫۰۰۰۵۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونسایز فابریک سوزوکی ویتارا۲۲۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونسایز پهن سوزوکی ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۶۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونسایز کیا اسپورتیج۲۳۵٫۵۵٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونسایز فابریک سانتافه۲۳۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۶۶۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونسایز فابریک رونیز و کوراندو۲۴۵٫۷۰٫۱۶۸۰٫۰۰۰۷۳۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 رودستونسایز فابریک وراکروز۲۴۵٫۶۰٫۱۸۸۰٫۰۰۰۷۵۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رودستون
 گودیر / آلمانسایز پهن ویتارا۲۳۵٫۷۰٫۱۶۹۰٫۰۰۰۷۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت گودیر / آلمان

رینگ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 خانواده پژو . رینگ ۱۱ پره IK014فابریک پژو LX۱۵۱۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . رینگ 11 پره IK014
 رینگ فابریک ۲۰۷فابریک ۲۰۷۱۵۱,۷۰۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رینگ فابریک 207
 خانواده پژو . خرچنگی IK016آلومینیومی۱۵۱۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . خرچنگی IK016
 خانواده پژو . ۵ پره تخت IK004آلومینیومی۱۵۱۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره تخت IK004
 خانواده پژو . ۵ پره رونال‏آلومینیومی۱۵۱۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . 5 پره رونال‏
 خانواده پژو . طرح شهاب‏آلومینیومی۱۵۱۷۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . طرح شهاب‏
 خانواده پژو . ALESSIO مدل EUROآلومینیومی۱۶۲۱۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت خانواده پژو . ALESSIO مدل EURO
 رینگ تندر ۹۰ – AR015آلومینیومی۱۹۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رینگ تندر 90 - AR015
 رینگ پرایدآلومینیومی۱۳۱۲۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رینگ پراید
 رینگ خانواده : تیبا , ریو و …آلومینیومی۱۴۱۴۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : تیبا , ریو و ...
 تندر ۹۰فولادی۱۵۸۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت تندر 90
 رینگ خانواده : پراید , ماتیز و …فولادی۱۳۳۸,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : پراید , ماتیز و ...
 رینگ خانواده : ۲۰۶ , ۴۰۵ و …فولادی۱۴۴۳,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : 206 , 405 و ...
 رینگ خانواده : زانتیا , سمند و …فولادی۱۵۴۹,۰۰۰نمودار تغییر قیمت رینگ خانواده : زانتیا , سمند و ...

تیوپ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 تیوپ۱۳۱۶,۰۰۰نمودار تغییر قیمت تیوپ
 تیوپ۱۴۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت تیوپ
 تیوپ۱۵۲۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت تیوپ

زنجیر چرخ

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 زنجیر چرخ۱۳۵۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
 زنجیر چرخ۱۴۶۵,۰۰۰نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ
 زنجیر چرخ۱۵۷۰,۰۰۰نمودار تغییر قیمت زنجیر چرخ

قالپاق

مدل لاستیکجزئیاتسایزکارکرد مفید ( کیلومتر )قیمت ( تومان )
 قالپاق رانا۱۴۶,۵۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق رانا
 قالپاق تیبا۱۳۶,۰۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق تیبا
 قالپاق پژو ۴۰۵۱۴۶,۰۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 405
 قالپاق سمند۱۵۵,۵۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
 قالپاق سمندطرح جدید۱۵۶,۵۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق سمند
 قالپاق مزدا سواری ۳۲۳۱۴۶,۰۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا سواری 323
 قالپاق مزدا وانت۱۴۶,۰۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق مزدا وانت
 قالپاق L90فابریک۱۵۶,۵۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
 قالپاق L90طرح جدید۱۵۶,۰۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق L90
 قالپاق زانتیافابریک۱۵۸,۰۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق زانتیا
 قالپاق پژو ۲۰۶۱۴۵,۵۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206
 قالپاق پژو ۲۰۶طرح جدید۱۴۶,۵۰۰نمودار تغییر قیمت قالپاق پژو 206

 

 

۱ دیدگاه

  1. سلام لطف کنید من رادرهرگروه ویاسایتی که لازم است برای هرتغییرات ویاقیمت روزلاستیک ویاهرمطلبی دراین باره است من راعضوویاراهنمایی کنید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند %s *

*