خانه / بازار / فروش اقساطی محصولات ایران خودرو لیزینگی ،چکی و اعتباری

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو لیزینگی ،چکی و اعتباری

قیمت محصولات جدید ایران خودرو ،فروش اقساطی ، لیزینگی ،چکی و اعتباری محصولات ایران خودرو به شرح زیر می باشد.

در حال حاضر که رکود تمام بازار خودرو را فرا گرفته و مردم تمایلی به خرید خودرو صفر ندارند ، شرکت های خودرو سازی به فکر تحریک تقاضا با روش های فروش اقساطی ، اعتباری و فروش فوری هستند.

لیزینگ ملت قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

بخشنامه شماره ۱ فروش اقساطی ایران خودرو – آبان ۹۵

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می‌رساند، شرایط فروش اقساطی منعطف آبان‌ماه محصولات ایران خودرو از روز شنبه ۹۵/۰۸/۰۱ لغایت ۹۵/۰۸/۳۰ یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

توضیحات :

کلیه شرایط و ضوابط خرید و مدارک لازم در این روش مشابه روش ھای جاری فروش اعتباری ماه‌ھای گذشته می باشد.

تاریخ چک‌ھا پس از انتخاب شرایط خرید، توسط سیستم فروش و بصورت مکانیزه محاسبه و به مشتری اعلام خواھد شد.

برنامه فروش کارخانه و امانی یکی بوده و نمایندگان می توانند از برنامه فروش کارخانه نسبت به رزرو خودروھای امانی خود استفاده نمایند.

انتخاب تعداد چک، مدت بازپرداخت، نرخ سود و … بر عھده مشتری و بر اساس محاسبات مکانیزه سیستم است.

* با انتخاب مدت بازپرداخت کمتر، نرخ سود نیز متناسب با آن کاھش خواھد یافت.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۱ می باشد .

لیزینگ ملت قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو
توضیحات:

* کلیه مبالغ به ریال است.

نرخ سود مشارکت مقطوع برابر نرخ سود سپرده در مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد ، در نظر گرفته شده است.

کلیه برنامه فروش های از محل کارخانه، امکان رزرو خودروهای امانی آن نمایندگی را نیز دارد .

پرداخت های قانونی عبارتند از: هزینه بیمه شخص ثالث + هزینه ثابت شماره گذاری + هزینه پست + کارت طلائی + مالیات ارزش افزوده.

مبلغ پرداختی به شرکت ایران خودرو جهت خودروهای ثبت نامی معادل قیمت کارخانه بوده و سایر مبالغ مربوط به هزینه های قانونی و تکلیفی است .

چنانچه ثبت نام خودرو از محل امانی صورت پذیرد، مشمول سود مشارکت مقطوع یا کارت هدیه نمی گردد.

بخشنامه شماره ۲ فروش اقساطی ایران خودرو – آبان ۹۵

شرایط فروش اقساطی آبان ۹۵ محصولات ایران خودرو از روز شنبه ۹۵/۰۸/۰۱ لغایت ۹۵/۰۸/۳۰ یا تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد.

نکته مھم :

در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت نام خواھند داشت که فاقد ھرگونه چک برگشتی باشند. از این رو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواھد بود. ضمنا نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به نمایندگی اطلاع رسانی خواھد شد.

موعد تحویل در نظر گرفته شده، روز کاری (کلیه ایام ھفته به استثناء روزھای تعطیل و پنجشنبه ھا) میباشد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ٩ صبح روز شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۱ می باشد.

 

لیزینگ ملت قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

شرایط فروش اقساطی منعطف مرداد ماه ۹۵ محصولات ایران خودرو

لیزینگ ملت قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو———————————————————————————————–

فروش اقساطی محصولات ایران خودرو اردیبھشت ماه ۹۵

۱ -موعد تحویل اعلام شده با احتساب روزھای تعطیل رسمی و پنج شنبه ھا در نظر گرفته شده است.

۲ -خودروی وانت آریسان دوگانه سوز با قیمت تخفیفی ایام ماه مبارک رجب ارائه می گردد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۹ صبح روز چھارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵ می باشد.

لیزینگ ملت قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

شرایط فروش اقساطی ویژه دھه مبارک فجر ۹۴ محصولات ایران خودرو ھمراه با ھدایای نقدی به شرح جداول زیر اعلام میگردد .

در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت نام خواھند داشت که فاقد ھرگونه چک برگشتی باشند. از این رو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواھد بود. ضمنا نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به نمایندگی اطلاع رسانی خواھد شد.

جدول شماره یک :
لیزینگ ملت قیمت محصولات ایران خودرو فروش لیزینگی خودرو فروش اقساطی خودرو خودرو لیزینگی خودرو قسطی پژو اقساطی اقساطی ایران خودرو اخبار ایران خودرو

——————————————–

فروش اعتباری و لیزینگی محصولات ایران خودرو

شرایط واگذاری خودرو پژو ۲۰۶
نوع خودرو تسهیلات پیش پرداخت مدت مبلغ قسط چک تضمین ۱ چک تضمین۲ زمان تحویل
 پژو ۲۰۶
V-۸
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۵,۹۴۶,۳۰۸
۱۲
۲۰,۸۵۷,۴۸۵
۳۰۰,۳۴۸,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰
روز کاری پس
از تایید پرونده
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶,۲۲۳,۷۸۷
۲۴
۱۱,۵۱۰,۳۸۶
۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۵,۶۹۹,۷۹۳
۳۶
۸,۴۳۹,۲۱۵
۳۶۴,۵۷۵,۰۰۰
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۴,۴۶۲,۰۹۵
۴۸
۶,۹۳۶,۳۱۶
۳۹۹,۵۳۲,۰۰۰
رنگ قابل ارائه: سفید 
 پژو۲۰۶ تیپ۲
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶,۱۲۵,۴۲۹
۱۲
۱۸,۲۵۰,۳۰۰
۲۶۲,۸۰۵,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰
روز کاری پس از تایید پرونده
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۱۶۶,۶۶۴
۲۴
۱۰,۰۷۱,۵۸۸
۲۹۰,۰۶۲,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۳,۵۰۰,۸۴۰
۳۶
۷,۳۸۴,۳۱۳
۳۱۹,۰۰۳,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۱,۲۰۵,۳۱۱
۴۸
۶,۰۶۹,۲۷۶
۳۴۹,۵۹۱,۰۰۰
رنگ قابل ارائه: سفید – خاکستری
شرایط واگذاری خودرو پژو پارس سال
نوع خودرو
 تسهیلات
 پیش پرداخت 
مدت
 مبلغ قسط 
 چک تضمین ۱
 چک تضمین۲
زمان تحویل
 پژو پارس سال کلاس ۳۲
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۹۱۳,۱۸۷
۱۲
۱۹,۸۳۳,۲۳۴
۲۸۵,۵۹۹,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵
روز کاری پس از تایید پرونده
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۷,۶۹۶,۵۵۸
۲۴
۱۰,۹۴۵,۱۴۴
۳۱۵,۲۲۱,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶,۵۸۸,۶۶۹
۳۶
۸,۰۲۴,۷۸۹
۳۴۶,۶۷۱,۰۰۰
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۴,۹۱۷,۳۵۳
۴۸
۶,۵۹۵,۶۹۳
۳۷۹,۹۱۲,۰۰۰
رنگ قابل ارائه: سفید – خاکستری
 پژو پارس سال دوگانه سوز
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲,۸۱۰,۲۷۴
۱۲
۲۰,۵۷۸,۱۴۴
۲۹۶,۳۲۶,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵
روز کاری پس از تایید پرونده
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۲,۹۲۶,۰۳۷
۲۴
۱۱,۳۵۶,۲۲۹
۳۲۷,۰۶۰,۰۰۰
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۲,۲۴۱,۴۹۸
۳۶
۸,۳۲۶,۱۹۰
۳۵۹,۶۹۲,۰۰۰
۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۸۴۳,۲۹۰
۴۸
۶,۸۴۳,۴۱۹
۳۹۴,۱۸۱,۰۰۰
رنگ قابل ارائه:خاکستری
شرایط واگذاری خودرو پژو ۴۰۵
نوع خودرو تسهیلات پیش پرداخت مدت مبلغ قسط چک تضمین ۱ چک تضمین۲ زمان تحویل
 پژو ۴۰۵SLX
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۸,۷۷۲,۹۵۸
۱۲
۱۷,۲۲۶,۰۴۸
۲۴۸,۰۵۶,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰
روز کاری پس از تایید پرونده
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷,۲۴۸,۱۶۷
۲۴
۹,۵۰۶,۳۴۵
۲۷۳,۷۸۳,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۵۵,۰۲۱
۳۶
۶,۹۶۹,۸۸۷
۳۰۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲,۲۶۷,۱۶۱
۴۸
۵,۷۲۸,۶۵۴
۳۲۹,۹۷۱,۰۰۰
رنگ قابل ارائه: سفید
 پژو ۴۰۵GLX
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱,۱۳۳,۵۵۶
۱۲
۱۶,۲۰۱,۷۹۷
۲۳۳,۳۰۶,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵
روز کاری پس از تایید پرونده
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹,۱۰۰,۳۶۹
۲۴
۸,۹۴۱,۱۰۳
۲۵۷,۵۰۴,۰۰۰
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶,۴۳۶,۴۹۵
۳۶
۶,۵۵۵,۴۶۲
۲۸۳,۱۹۶,۰۰۰
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳,۲۱۱,۷۲۰
۴۸
۵,۳۸۸,۰۳۱
۳۱۰,۳۵۱,۰۰۰
رنگ قابل ارائه: نقره ای – خاکستری
شرایط واگذاری خودرو سمند
نوع خودرو تسهیلات پیش پرداخت مدت مبلغ قسط چک تضمین ۱ چک تضمین۲ زمان تحویل
 سمندLX EF۷
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۶,۷۱۴,۸۷۱
۱۲
۱۶,۷۶۰,۴۷۹
۲۴۱,۳۵۱,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰
روز کاری پس از تایید پرونده
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴,۹۵۹,۴۰۶
۲۴
۹,۲۴۹,۴۱۷
۲۶۶,۳۸۴,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲,۵۵۳,۱۰۲
۳۶
۶,۷۸۱,۵۱۲
۲۹۲,۹۶۲,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۹,۵۶۷,۹۳۵
۴۸
۵,۵۷۳,۸۲۵
۳۲۱,۰۵۳,۰۰۰
رنگ قابل ارائه: سفید – خاکستری
 سمندLX
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۶,۶۸۶,۳۴۱
۱۲
۱۶,۷۶۰,۴۷۹
۲۴۱,۳۵۱,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰
روز کاری پس از تایید پرونده
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴,۹۳۰,۸۷۷
۲۴
۹,۲۴۹,۴۱۷
۲۶۶,۳۸۴,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۲,۵۲۴,۵۷۲
۳۶
۶,۷۸۱,۵۱۲
۲۹۲,۹۶۲,۰۰۰
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۹,۵۳۹,۴۰۵
۴۸
۵,۵۷۳,۸۲۵
۳۲۱,۰۵۳,۰۰۰
رنگ قابل ارائه: سفید – خاکستری
شرایط واگذاری خودرو دنا
نوع خودرو تسهیلات پیش پرداخت مدت مبلغ قسط چک تضمین ۱ چک تضمین۲ زمان تحویل
 دنا
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۷,۶۵۲,۷۳۴
۱۲
۲۳,۷۴۴,۰۱۲
۳۴۱,۹۱۴,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰
روز کاری پس از تایید پرونده
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۹,۳۴۵,۹۸۶
۲۴
۱۳,۱۰۳,۳۴۱
۳۷۷,۳۷۷,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۱۲۳,۰۰۱
۳۶
۹,۶۰۷,۱۴۲
۴۱۵,۰۲۹,۰۰۰
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۰۸۴,۰۳۳
۴۸
۷,۸۹۶,۲۵۲
۴۵۴,۸۲۵,۰۰۰
رنگ قابل ارائه: مشکی – خاکستری
شرایط واگذاری خودرو تندر ۹۰
نوع خودرو تسهیلات پیش پرداخت مدت مبلغ قسط چک تضمین ۱ چک تضمین۲ زمان تحویل
 تندر ۹۰ اتوماتیک
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۷,۱۵۳,۲۲۲
۱۲
۲۶,۴۴۴,۳۱۲
۳۸۰,۷۹۹,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰
روز کاری پس از تایید پرونده
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۱۷۵,۹۵۷
۲۴
۱۴,۵۹۳,۵۲۵
۴۲۰,۲۹۴,۰۰۰
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲,۱۷۸,۱۲۶
۳۶
۱۰,۶۹۹,۷۱۹
۴۶۲,۲۲۸,۰۰۰
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۳,۲۷۱,۴۳۴
۴۸
۸,۷۹۴,۲۵۷
۵۰۶,۵۵۰,۰۰۰
رنگ قابل ارائه: سفید
۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود صورت می پذیرد.
۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.
۳. خودروها بصورت اجاره به شرط تملیک تحویل می گردد.

۴۴ دیدگاه

 1. الان تو بالا ۴۰۵ ۴۰۰ تومن کارت هدیه داره پایین ۶۰۰ تومن.تفاوت بالاو پایین چیه؟جفتش زده واسه فجر

  (4)(0)
 2. با سلام پژو پار دو گانه سوز برای فروش اقساطی وجود نداره؟

  (6)(0)
 3. من واسه خرید خودرو چک ندارم چیکار کنم راه دیگه ای هم هست جواب

  (6)(10)
  • سلام دوستان بنظر من قیمت خودرو ها چه نقدی چه اقساطی برا مردم ایران هنوزم ارزونه چون هرچقدر قیمت خودرو میره بالا میل مردم ایران برا خرید خودرو بیشتر میشه ....... اخه اینا چجود انصافی دارن که خودرو پراید قیمت نقدی با ۴ میلیون صادر مبکنی خارج کشور به مردم خودت با مبلغ ۲۷ میلیون اقساطی میدین اخه انصافتون کجاست ی ذره هم بفکر مردم خودتون باشین

   (18)(3)
 4. سلام، بدون پیش پرداخت هم دارید
  سی و شش ماهه ضمانت ،چک معتبر و ضامن ردیف

  (5)(5)
  • راست میگه
   تروخدا به ما ک مبلغ اولیه نداریم ماشین بدید و کارت حقوقمونو بگیرید
   آخه مبالغ اولیه تون ب شدت بالاست
   اینطوری آدم مجبور میشه بره از بنگاه ماشین خرید کنه ک حد اقل ۳برابر قیمت خودرو رو باید سود بدی

   (10)(0)
 5. با سلام آیا برج ۲پژودوگانه دارید شرایطی ؟الان فقط تک سوز هست

  (0)(0)
 6. با سلام پیش پرداخت را کم کنید قیمت اصل خودرو مگه چنده

  (1)(0)
 7. سلام . بهمن ... هستم معلم با ۲۸ سال سابقه خدمت صادقانه پراید مدل ۸۷ دارم که ۱۲ تومن مشتری دارم ۲میلیون و ۳۰۰ تومن حقوق میگیرم ماهانه براحتی تا سقف ۱ تومن میتوانم قسط بدهم البته ۸۰۰ تومن باشه ممنون میشوم هرگونه چک و سفته بخواهید میتوانم بپردازم بهیچ عنوان چک برگشتی ندارم در طول خدمت صادقانه در آم.زش و پرورش شهرستان گنبدکاووس انواع و اقسام تقدیر نامه ا ز وکیل و وزیر به خاطر اعتبار تدریسم گرفتم، لطفاً در صورتی که پژو پارس دوگانه سوز تحویل فوری دارید ایمیل کنید یا شماره بدهید تماس بگیرم . با تشکر بهمن از ترکمن صحرا گنبدکاووس

  (7)(8)
 8. سلام
  شرکت هایی مثل بنز و BMW خوردو هاشون رو تمام اقساط ب فروش مرسونن خیلی دوست دارم بدونم شما فازتون چیه ک واسه حلبی هاتون واسه ارابه های مرگتون انقدر شرایط مزخرف میذارین؟؟؟؟؟؟

  (15)(0)
 9. سلام اگه میشه یه ماشین اقساطی به من بدید بدون پیش پرداخت تازه ازدواج کردم پول پیش پرداخت ندارم زنم پدرمو درآورده از بس پیاده میریم اینور و اونور همیشه ام تو مهمونیا آویزونیم ک یکی مارو برسونه خونه
  با تشکر

  (9)(1)
 10. با احتساب ۴۵ روز خواب پول پیش پرداختی ۳۱% سود وام دریافت میکنن اگه درصد وام ۱۵ باشه (به استناد تورم سال۹۴) چکها برای ۲۰۶ تیپ ۲ مبلغ ۴٫۵۹۶٫۰۰۰ تومان میشه که در کل ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان اختلافه هم از آخر هم از توبره

  (2)(1)
 11. با سلام خدمت تمام شما مسولان من نمیدونم چطور حساب میکنید مگه یه کارگر چقدر حقوق میگیره خودش رو بکشه یک میلیون دویست چطور میتونه ما یک میلیون قسط یه ماشین بده شما که از هر طرف داریید سود پول ماشین اقساطی رو میگیرید حداقل مبلغ اقساط رو نصف کنید اقساط ماهیانش رو زیاد کنید ما که اب از سرمون گذشته حداقل بهمون فشار مالی زیاد نیاد تو پرداخت اقساطش خودتونم خوب میدونید این ماشیناتون رو جز کارگر وکارگر این مملکت کسی نمیخره پس بر مبنای حقوق ما تعداد اقساطش رو تعیین کنید والا نه دیگه کمپین تشکیل میدیم نه میخواهیم قیمت ماشینتون رو بیاریید پایین باتشکر

  (10)(0)
 12. نوندونی که میگن اینجاست خخخخ

  (2)(0)
 13. بر گران فروشان لعنت باد

  (11)(0)
 14. سلام واقعا خسته نباشید

  (1)(0)
 15. اخه شما انصاف ندارید ایمان ندارید چرا از این مردم مسلمان باید ۳۱ درصد سود بابت خودروی که هیچ امکانات ایمنی ندارد اون از خدمات پس از فروشتان این هم از نحوه فروش اعتباری اخه تا کی باید از خون ما مشتریها مستضعف برای خودتان بالابر بسازید

  (4)(0)
 16. به حال این مردم بد بخت باید گریه کرد یا خندید!!!چرا التماس میکنید... به خدا من ماشین نیاز دارم اما نمیخرم چون زوره، گرونه... چرا انقد التماس میکنید...اگه متحد میبودین شرکتای خودرو سازی التماس میکردن که بیاید با قیمت کم و شرایط مناسب بخرید...از بس سواری دادین پیاده بشو نیستن!!!

  (7)(0)
 17. چرا اصلا پژو ۲۰۷ شرایطی نداره اسمی ازش نیونده

  (1)(1)
 18. معترض خوش گذران

  یه پراید مدل ۷۹ دارم سگش می ارزه به تمام ماشین های قیمت نجومی بی امکانات شما .چهارمیلیون خریدمش همه جا هم باهاش می رم .از نظر اپشن هیچ فرقی هم با ماشین های شما نداره فوق العاده بی امکانات ولی با رمز یا زهرا باهاش می رم تو جاده سوال من اینه که پراید من چه فرقی با سمند بی کیفت شما داره

  (2)(2)
 19. ما یحودیارو مسخره میکنیم برای نزول خوری
  پس به این چی میگن

  (4)(0)
 20. سلام شما پژو ۴۰۵ اتوماتیک برای فروش صفر کیلومتر دارید

  (0)(3)
 21. با سلام
  ملت رو جورى کردن که نمیتونن نخرن و نمیتونن بخرن.
  هى ساز جدید و منتظرن ملت رقاص بیان وسط.
  من به سایت هاى بنز و بى ام و پورشه فورد سر زدم همه شرایط استثنای و از اول قسط و هرکسى تو کشور مربوطه کارمند باشه و بتونه ماهى ی میلیون بپول ما قسط بده،میتونه بنز حداقل۲۰۱۵ سوار بشه بخدا .خدا خودت کمک کن و ریشه ظلم رو خشک کن،امین.

  (7)(0)
 22. خدا لعنت کنه اون کسی رو که سبب شد ما بی کیفیت ترین ماشینارو با بالاترین قیمت خریداری کنیم

  (4)(1)
 23. قیمت پیش پرداخت ومیشه تغییر داد؟

  (2)(1)
 24. چرا هیچکدوم از این مسئولان و آقا زاده ها سوار خودروهای ساخت داخل نمیشن و همگی سوار ماشین های میلیاردی هستن ؟آیا کیفیت ماشین های ساخت داخل پایین هست یا مشکل دیگه ای هست؟

  (7)(0)
 25. چرا اجازه نمیدن که صنعت خودرو سازی دست بخش خصوصی باشه .زمانی که ما پیکان و به ایران آوردیم کره جنوبی فورد آمریکا رو به اسم کیا پراید مونتاژ کرد .حالا ما تازه چند ساله تولید پیکان ۵۰ سال قبل و قطع کردیم وتازه هنوز موتورش رو روی وانت میزاریم .اما امسال اعلام کردن از هر ۴ ماشین که دنیا هست یکیش ساخت کره جنوبی هست .یا ما اشتباها دنبال کره شمالی رفتیم؟

  (4)(0)
 26. ال ۹۰ اتومات با قسط هاش بعد از سه سال در میاد ۵۷ میلیون بعد از ۳ سال و اتمام قسط آیا این ماشین رو بیشتر از ۳۵ تومن میخرن ؟ پس ما بخاطره بی پولی داریم۲۲ میلیون ضرر ماشین میدیم .کجای دنیا همچین قانونی هست .مگه ..... ربا حرام نیست .این هم ربا هست و هم کلاه....

  (5)(0)
 27. آقازاده هایی که سواره ماشین های میلیاردی هستن .مالیات یکسال ماشینشون قیمت یه ماشین ۱۰۰ م که تو آرزوی ما هست ....

  (3)(0)
 28. سلام بدون پیش پرداخت هم دارید باچک معتبر وضامن معتبر

  (0)(0)
 29. خیلی بی .... اخه قیمت خودرو این همه بالا شما که دم از ... میزنین اینقد خودرو گرون قیمت میدین مردم اما واسه عربا ارزون هس بگید واقعا وژدان دارید

  (3)(1)
 30. سلام میشه بدونم الانم پژو پارس دوگانه دارین؟

  (2)(0)
 31. فقط ی خورده انصاف داشته باشید
  خدارو بیخیال مگه شما وجدان ندارید

  (1)(0)
 32. خریدار پشیمان

  هموطنان عزیز نگران نباشید به زودی خودروهای ثبت نام شده تحویل خواهد شد ..شرایط اقساطی انواع خودرو های ایرانی نیز اعلام خواهد شد ...چقدر عجله دارید برای پیوستن به مراجعین تعمیرگاههای مجاز ایران خودرو ؟ تا این اشتیاق در مردم وجود دارد کارگران ایران خودرو غم ندارند !!!شعار نمی دهم حق میگویم درد دلم را بشنو وبعد قضاوت کنید ...چهارماه قبل با ذوق وشوق با اندک پس اندازی که از صرفه جویی در خورد وخوراک وپوشاک خانواده به هم زده بودم باضافه دو فقره وام ۲۳درصد اقدام به خرید یک پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نمودم پس از طی ۲۷۳۲ کیلومتر با شنیدن صدای نا متعارف ، اقدام به تعویض کامل موتور کردند در کیلومتر۳۰۲۰گاز کولر مشکل پیداکردکه تعمیر شد هرچند مثل اولش نشد ..حالا هم با کیلومتر ۱۱۳۰۰ از زیر موتور روغن نشت میکندوصدای زدن یاتاقان می آید ...قبل از خرید خودروی ایرانی خوب است سری به تعمیرگاههای ایران خودرو بزنید و از خریداران خودروهای ایران خودرو سوال کنید.. بی گدار به آب نزنید ...

  (1)(0)
 33. سیدعلی البوشوکه

  خدایا از چی از کی شکایت کنم درحالی که تو نظارگر اعمال همه مایی،میگی ربا حرامه پول سود بانکی و ماشین میگیرن،منم ماشین دوست دارم سوار بشم بااین شرایطی که دیدم باید خوابش ببینم که سوار شدم

  (0)(0)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*