“شفن” و گزارش ۶ ماهه

0
شرکت پتروشیمی فن آوران با ۹۵ میلیارد تومان سرمایه برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه مبلغ ۵۵۵۹ ریال سود خالص پیش بینی کرده و در دوره مورد بررسی موفق به تحقق ۶۸ درصد از این مبلغ شده است.
“شفن” در گزارش اخیر خود تعدیل مثبت ۳۴ درصدی را به بازار ارائه داده (پیش بینی قبلی مبلغ ۴۱۴۵ ریال) که علت عمده این تعدیل شناسایی ۷۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سود حاصل از فروش ارز تحقق یافته در ۶ ماهه اول سال ۹۲ در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی و افزایش در سود سپرده بانکی بر اساس اطلاعات ۶ ماهه به میزان ۳۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.
شایان ذکر است شرکت اعلام نموده است، نرخهای فروش منظور شده بر اساس شش ماهه عملکرد واقعی و ۶ ماه برآورد مطابق اولین پیش بینی می باشد و تغییری نسبت به اولین پیش بینی نداشته است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ