حراج خانه و اموال مه آفرید / مغازه ۱۲ میلیاردی در مقدس اردبیلی تا خانه ۹ میلیاردی در فرشته

0

مهر، بعد از اعلام حکم نهایی متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که اجرای حکم اعدام مه آفرید خسروی متهم ردیف اول این پرونده منوط به اجرای سایر احکام در مورد این متهم است. به نوعی این متهم باید ابتدا رد مال کرده و بدهی بانکها را پرداخت کند. این در حالی است که بعد از شناسایی اموال و مستغلات مه آفرید خسروی برای پرداخت بدهی های بانکی، وکیل قانونی این متهم با هماهنگی دستگاه قضایی تصمیم به فروش این اموال گرفته تا حکم رد مال را اجرا کنند.

برخی رسانه ها در قالب آگهی فروش املاک به صورت مزایده اموال و مستغلات متعلق به گروه امیرمنصور آریا (مه آفرید خسروی) را از سوی قوه قضائیه (دادستانی تهران، معاونت اجرای احکام) منتشر کرده اند. این املاک در تهران و کرج بوده که همراه با متراژ و قیمت ارزیابی منتشر شده است.

در آگهی مزایده این املاک آمده است: به موجب پرونده اجرایی کلاسه ف ک/ ج ۹۲.۱ برابر دادنامه شماره ۱۱۰ ش د ۹۱.۱ مورخ ۱۰ مردادماه سال ۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب علیه مه آفرید خسروی فرزند منصور مقرر گردید پلاک های ثبتی توقیف شده محکوم علیه که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده در روز دوشنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۹۲ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل میدان ارژانتین- خیبان احمد قصیر- کوچه یکم- پلاک ۷ از طریق مزایده حضور به فروش می رسد.

بر اساس این گزارش، مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت پیشنهاد نماینده واگذار خواهد شد. ضمنا فی المجلس ۱۰ درصد از قیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ و به حساب ۰۱۰۸۱۶۷۸۴۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز خواهد شد. و خریدار موظف است باقی مانده ثمن مورد مزایده را ظرف یک ماه پرداخت نماید. در غیر این صورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده اخذ و الباقی به نفع دولت ضبط می گردد.

املاک مه آفرید در رهن سه بانک حراج شد

همچنین بیشتر این خانه ها و مغازه ها در این آگهی در رهن بانکهای پارسیان، کارآفرین و بانک ملی ایران عنوان شده است. مکان تجاری در خیابان مقدس اردبیلی به ارزش ۱۲ میلیارد تومان، مکان تجاری در خیابان ملاصدرای تهران به ارزش ۱۱ میلیارد تومان خانه ۱۱۶ متری در خیابان فرشته تهران به ارزش ۹.۵ میلیارد تومان و مکان تجاری در الهیه تهران به ارزش ۱.۶میلیارد تومان از جمله املاکی هستند که در این آگهی به مزایده گذاشته شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ