ورشکست شدن بیمه دی و هوا رفتن طلب ۵۰ میلیاردی بیمارستان وزیر بهداشت

0
آینده نوشت: با ورشکست شدن بیمه دی و بلاتکلیف شدن صدها هزار مستمری بگیر تحت پوشش این بیمه، سرنوشت طلبهای  حدود ۱۰۰ بیمارستان و آزمایشگاه طرف قرار داد این بیمه، از جمله بیمارستان نور متعلق به دکترحسن هاشمی، وزیر بهداشت نامعلوم شده است.
مهر ماه سال گذشته در اقدامی عجیب، دولت احمدی نژاد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را تحت پوشش بیمه تکمیلی متعلق به بنیاد شهید قرار داد و ماهانه مبلغ ده هزار تومان بابت بیمه تکمیلی از آنان کسر کرد.
از ابتدا مشخص بود که این نوع بیمه، با این میزان حق بیمه، پاسخگوی منابع مالی بیمه تکمیلی نخواهد بود، به خصوص آن که استفاده کنندگان از این بیمه، با قرارداد با مراکزی همچون کلینیک نور تهران برای انواع و اقسام عملهای چشم مراجعه می کردند که هر عمل ساده لیزیک بالغ بریک و نیم میلیون تومان هزینه دارد. یعنی اگر از یک خانواده ۴ نفره مستمری بگیر، تنها یک نفر عمل لیزیک برای حذف عینک انجام دهد، تقریبا حدود ۱۲ سال حق بیمه تکمیلی بابت همین یک عمل باید پرداخت شود.
نتیجه آن شد که بیمه دی قادر به پرداخت هزینه مراکز درمانی طرف قرارداد هایش نشد و از مهر ماه نیز به دلیل قطع سرویس دهی ۹۶مرکز از ۱۰۰مرکز طرف قراردادش، کل قرارداد تامین اجتماعی با بیمه دی لغو گردید.
اکنون از یک سو صدهاهزار نفرتحت پوشش بیمه تکمیلی بیمه دی بلاتکلیف هستند و از سوی دیگر یکصد مرکز و بیمارستان طرف قرارداد این بیمه که مبالغ سنگینی بابت خدمات یک ساله طلبکار هستند، برای وصول طلبهای خود در بحران به سر می برند.
گفته می شود کلینیک چشم پزشکی نور که یکی از سهامداران اصلی آن، دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت است، از جمله طلبکاران بیمه دی است که طلب آن حدود ۵۰ میلیارد تومان می شود.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ