“سنیر” و پوشش ۴۳ درصدی در سه ماه

0
شرکت سیمان سفید نی ریز با ۵ میلیارد تومان سرمایه برای هر سهم در دوره ۳ ماهه منتهی هب خرداد ۹۲ مبلغ ۹۰۶ ریال سود خالص محقق نموده که خبر از پوشش ۴۳ درصدی سود سال مالی ۹۲ دارد.

این شرکت در اطلاعیه قبلی به ازای هر سهم در سال ۹۲ مبلغ ۱۸۸۸ ریال سود خالص پیش بینی کرده بود در گزارش اخیر با تعدیل مثبت ۱۱ درصدی این رقم را به ۲۱۰۲ ریال افزایش داده است.

“سنیر” که در ۳ ماهه نخست سال مالی ۹۲ افزایش ۲۳۰ درصدی فروش، ۹۳ درصدی بهای تمام شده، درصدی سود ناخالص و دو هزار و ۶۹ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل را به ثبت رسانده در نظر دارد ۷۰ درصد از سود خالص هر سهم را بین سهامداران سال مالی مورد بررسی تقسیم نماید.

گفتنی است این شرکت که در پیش بینی سال مالی ۹۲ نرخ هر تن سیمان سفید را نزدیک به ۲۰۵ هزار و ۳۰۰ تومان در نظر گرفته بود متوسط نرخ فروش در دوره ۳ ماهه را ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام نموده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ