شخارک و عملکرد ۳ ماهه

0
پتروشیمی خارک با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه برای هر سهم در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ مبلغ ۱۵۸۰ ریال سود خالص محقق نموده که این رقم در مقایسه با پیش بینی سال مالی مذکور (مبلغ ۳۶۸۱ ریال) خبر از تحقق ۴۳ درصدی می دهد.

“شخارک” که در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی ۹۲ در مقایسه با سال مالس گذشته افزایش ۹۵ درصدی فروش، ۱۳۴ درصدی بهای تمام شده، ۲۴۹ درصدی سود ناخالص و ۵۱ درصدی سود عملیاتی را به ثبت رسانده در نظر دارد ۷۵ درصد از سود سال مالی مذکور را بین سهامدارانش تقسیم نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ