“ولیز” طی سه ماه ۲۵ درصد سود کنار گذاشت

0

شرکت لیزینگ ایران، طی ۳ ماه نخست سال، توانسته ۱۲۵ ریال سود به ازای هر سهم کنار بگذارد و بر این اساس ۲۵ درصد از سود پیش بینی شده سال ۹۲ این شرکت محقق شده است.

شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را در بهمن و اسفند۹۱ به صورت حسابرسی شده و مطابق اطلاعات اخیر به صورت حسابرسی نشده مبلغ ۵۰۰ ریال اعلام کرده است.

هیات مدیره در نظر دارد مبلغ ۴۰۰ ریال سود به ازای هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد دهد.

“ولیز” پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۱ را با سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال در پیش بینی های دوره ای به صورت حسابرسی شده مبلغ ۴۲۰ ربال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ ۴۳۷ ریال تحقق یافته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ