پوشش ۲۵ درصدی پیش بینی های “خاهن”

0

شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۲ با سرمایه ۶۴ میلیارد ریال معادل ۲۵ ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد.

به گزارش (سنا)،شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران پیش بینی سود(زیان)هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ را در اسفند ماه ۹۱ مبلغ ۱ ریال و در تیر و مرداد ماه ۹۲ به صورت حسابرسی شده مبلغ ۱۰۰ ریال اعلام کرده است و طی دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه امسال مبلغ ۲۵ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۱ زیان انباشته شرکت مبلغ (۱۵۶ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال) یعنی بیش از۴/۲ برابر سرمایه شرکت می باشد بنابراین شرکت مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت است.

“خاهن” پیش‌بینی سود (زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۱ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۲۵ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ (۱۹۶) ریال زیان اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ (۴۴۶) ریال زیان به ازای هر سهم محقق شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ